Stuyling de Lange | de heer Stuyling de Lange (Caspar)

Regio: Door heel NL

CASPAR STUYLING DE LANGE is onafhankelijk fusie- en overnameadviseur. In deze hoedanigheid adviseert en begeleidt hij Ondernemingsraden van profit en non-profit organisaties bij het uitbrengen van adviezen ex artikel 25 van de WOR. Deze adviezen betreffen vooral zeggenschapskwesties zoals fusies en overnames, reorganisaties en het te volgen investering- en financieringsbeleid. Caspar is sinds 1982 actief in de fusie- en overnamebranche. Hij was werkzaam bij verschillende werkgevers, onder andere als management consultant en bankier. Sedert 1995 werkt hij als zelfstandig adviseur, vanaf 2009 adviseert hij Ondernemingsraden. Caspar beschikt over een ruime ervaring met het zelfstandig aansturen van complexe(internationale) processen zoals fusies, het aankopen en verkopen van ondernemingen, management buy-outs (verzelfstandigingen) en het tot stand brengen van joint ventures.

Als fusie- en overnamespecialist heeft hij nagenoeg alle geledingen van de ondernemingsstructuur geadviseerd. Hij begeleidde onder andere directies, DGA's, Raden van Bestuur en participatiemaatschappijen. Deze veelzijdige staat van dienst maakt Caspar bij uitstek geschikt om Ondernemingsraden te adviseren. Zijn inhoudelijke kennis, ervaring met het denken en handelen van bestuurders, en niet te vergeten zijn reputatie als doorgewinterde onderhandelaar, maken hem tot een stevige gesprekspartner met een krachtige inbreng. Deze verworvenheden verlenen zijn adviseurschap een evidente meerwaarde zowel voor de Ondernemingsraad zelf als voor de partijen waarmee de Ondernemingsraad aan tafel zit. Caspar bezit een doctoraal Nederlands Recht (Universiteit Leiden) en een MBA van Nijenrode Business Universiteit.

"Een goed advies wordt gedragen door kennis, kunde en communicatie."

Talen

  • Engels
  • Nederlands
1993

familiebedrijf sinds

200

aangesloten professionals

4500

conflictprofessionals opgeleid sinds 1993

9.2

gemiddelde klantbeoordeling

Neem contact op

met Caspar Stuyling de Lange

Graag hieronder uw gegevens en vraag/verzoek invullen