Ommeren | mevrouw E.A.J.M van Ommeren (Elizan)

Regio's: Noord-Brabant, Zuid-Holland

Elizan heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van cliënten bij het vinden van oplossingen voor kwesties die vast leken te lopen. Dat gebeurde aanvankelijk vanuit haar deskundigheid als beëdigd makelaar (HBO) met juridische bagage ( propadeuse rechten avondstudie). Het betrof dan vooral moeizame onderhandelingen over (ver)koop/(ver)huur, onderhouds-/renovatiekwesties en geschillen over contractuele verplichtingen. Steeds vaker kwamen daar kwesties bij die eerder te maken hadden met menselijke interactie, arbeidskwesties, herstel van een werkrelatie, of juist als dat niet mogelijk/wenselijk was, een respectvol afscheid. Ook familiekwesties, bij erfenissen bijvoorbeeld na een overlijden, komen bij haar in beeld. Daarbij speelt emotie altijd een belangrijke rol. Dat boeit haar, daar wil ze een positieve rol in spelen. Vandaar ook haar besluit op te willen treden als vrijwillig buurtbemiddelaar, waar je nog al eens te maken krijgt met conflicten in de privésfeer.

Deze ervaringen maakten het logisch om ook als vertrouwenspersoon mensen bij te staan. Inmiddels is Elizan als LVV gecertificeerd Vertrouwenspersoon actief bij diverse organisaties: in de zakelijke dienstverlening, in de zorg en bij financiële organisaties.

Hiervoor, sinds 2000, is Elizan dus al actief als zelfstandig adviseur en met name als conflictoplosser bij allerlei kwesties rondom vastgoed. Logisch vervolg was de opleiding en certificering tot MfN-registermediator, ook de specialisatie Arbeidsmediation lag voor de hand. Als Conflictadviseur onderzoekt ze eerst wat de beste aanpak is voor de onderhanden kwestie. Ze is daarnaast als vrijwilliger betrokken bij De Luisterlijn, een landelijke hulporganisatie voor eenieder die behoefte heeft aan een luisterend oor.

Als mediator wil Elizan graag begrijpen wat voor jou én je wederpartij van belang is; op die manier kan ze je begeleiden naar een constructieve benadering en een mogelijke oplossing van het probleem. Ze richt zich op zakelijke kwesties in de wereld van vastgoed, op arbeidskwesties in bredere zin en op familiekwesties, zeker als die een verband hebben met nalatenschap. Ze deed recent een verdiepende training voor nalatenschapsmediation.

Als Vertrouwenspersoon is een luisterend oor haar eerste “wapen”. Luisteren en begrijpen wat de melder raakt, wat deze wenst is de basis. Gedrag dat als ongewenst gedrag ervaren wordt, raakt ieder mens enorm. Door er met elkaar in rust en vertrouwen over te spreken kan de melder de regie herpakken. Samen bespreken we wat jou zou kunnen helpen om uit die ongewenste situatie te komen.

Elizan is inzetbaar in verscheiden sectoren, zoals hierboven reeds vernoemd: o.a. (zakelijke) dienstverlening, bouw, financiële instellingen en in de zorg.

Elizan werkt vanuit Eindhoven in zuid, midden en west Nederland.

"Betrokken en optimistisch"

Talen

  • Frans
  • Engels
  • Nederlands
1993

familiebedrijf sinds

200

aangesloten professionals

4500

conflictprofessionals opgeleid sinds 1993

9.2

gemiddelde klantbeoordeling

Specialismen

Elizan van Ommeren is gespecialiseerd in

Inzetbare Mediators

U zoekt een mediator? Wij begrijpen dat u spoedig een oplossing voor uw probleem wilt en dat is precies wat wij u kunnen bieden. Naast bemiddelingsvaardigheden beschikken onze mediators…

Meer over Inzetbare Mediators

Inzetbare Vertrouwenspersoon

Vanaf 2023 is het hebben van een vertrouwenspersoon voor alle organisaties waarschijnlijk verplicht. Het ziet tenminste naar uit dat het wetsvoorstel daarover zal worden aangenomen. En …

Meer over Inzetbare Vertrouwenspersoon

Online mediation

Wanneer de reisafstand tussen partijen te groot is of tijdens een pandemie kan het handig of noodzakelijk zijn om de mediation online te doen. Via een beveiligde en afgeschermde online …

Meer over Online mediation

Peer mediation

Peer mediation vindt plaats op scholen. Steeds vaker of in ieder geval vaker dan gewenst komen ruzies voor tussen leerlingen. Bij peermediation is de mediator een schoolgenoot, een geli…

Meer over Peer mediation

Exit mediation

Exit mediation is de naam die we geven aan een mediation waarbij al voorafgaand aan de mediation of tijdens de mediation duidelijk is / wordt dat een samenwerking wordt beëindigd, waar…

Meer over Exit mediation

Vertrouwenspersoon (extern)

Een (externe) vertrouwenspersoon  draagt bij aan het optimaliseren van het werkklimaat. De  vertrouwenspersoon helpt bij het de-escaleren van ongewenst gedrag, zodat problemen niet b…

Meer over Vertrouwenspersoon (extern)

Pendelbemiddeling

Pendelbemiddeling is een geschikte methode voor conflictpartners die hun actuele problemen graag samen, onderhandelend, willen oplossen, maar elkaar (nog) niet willen zien. In het bemi…

Meer over Pendelbemiddeling

Zakelijke mediation

Zakelijke mediation, ook wel bekend als business mediation, draait om zakelijke conflicten. Een businessmediator is bekend met de cultuur van een bedrijf én heeft kennis van het bedrij…

Meer over Zakelijke mediation

Mediation

Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten. Een neutrale deskundige, de mediator, begeleidt de communicatie en onderhandelingen tussen twee of meer conflictpartners bij het vin…

Meer over Mediation

Opleidingen

Elizan van Ommeren is docent voor

Ook online mogelijk!

Online koffiemoment – Vertrouwenspersonen

Nader kennismaken met unit Vertrouwenspersonen binnen Merlijn

Interesse om als vertrouwenspersoon aan te sluiten bij Merlijn Advies Groep? Kom nader kennismaken online met de kwaliteitsmanager Vertrouwenspersonen Unit [...]

1 Dag
-
20-06-2024

Neem contact op

met Elizan van Ommeren

Graag hieronder uw gegevens en vraag/verzoek invullen