Ommeren | mevrouw E.A.J.M van Ommeren (Elizan)

Regio's: Noord-Brabant, Zuid-Holland

Werkterrein: menselijke relaties in arbeid- en vastgoedconflicten

Elizan heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van cliënten om de optimale oplossing te vinden voor wat er opgelost moet worden. Zij is actief op verschillende thema’s, bijvoorbeeld bij arbeidskwesties herstel van de werkrelatie, of als dat niet mogelijk/wenselijk blijkt, op een respectvolle manier afscheid van elkaar nemen. Zij treedt ook op bij vastgoedkwesties, zoals moeizame onderhandelingen over (ver)koop/(ver)huur, onderhouds-/renovatiekwesties en geschillen over contractuele verplichtingen. Ook bij familiekwesties bijvoorbeeld na een overlijden. Discussies rond een erfenis hebben vaak te maken met onroerend goed. Daarbij spelen bijna altijd emotionele aspecten. Als vrijwillig buurtbemiddelaar heeft ze ook ruime ervaring met tal van conflicten in de privésfeer.

Als externe Vertrouwenspersoon, LVV gecertificeerd, staat ze melders van misstanden bij. De impact van ongewenst gedrag op de veiligheid op de werkvloer, op het werkklimaat is groot.

Elizan is zeer goed in staat om de onderliggende dynamiek boven tafel te krijgen om vervolgens samen tot een voor allen passende oplossing te komen. Ze is vanuit Eindhoven werkzaam in zuid, midden en west Nederland.

Mens: door de wol geverfde optimiste

Als mediator wil Elizan graag begrijpen wat voor jou én je wederpartij van belang is; op die manier kan ze je begeleiden naar een constructieve benadering en een mogelijke oplossing van je probleem. 

Haar stijl van werken is warm, betrokken en meevoelend in combinatie met een daadkrachtige en pragmatische aanpak. Elizan heeft er een rotsvast vertrouwen in dat ook de moeilijkste problemen oplosbaar zijn, oplossingen beginnen met naar elkaar luisteren. Ze weet een veilige basis te creëren waarbij alle betrokkenen in een open sfeer tot oplossingen kunnen komen. 

Aanpak: elegante oplossingen voor conflicten

Als mediator focust Elizan zich op zakelijke- en familie conflicten. Er samen toch uit willen komen, waarom lukt dat niet? Daar ligt Elizan’s specialiteit. Zoals bij een verstoorde arbeidsrelatie, waar de erkenning daarvan partijen leidde naar een snelle voor beide passende oplossing. Of de kwestie waarin de oplossing voor de hand lag nádat partijen zich realiseerden wat het belang van de ander was. Met oog voor zowel de zakelijke kant als voor de onderliggende emoties begeleidt Elizan -als neutrale gespreksleider- betrokkenen naar oplossingen die win-winsituaties opleveren. Door inzicht in ieders eigenbelang en verantwoordelijkheid krijgen partijen in gesprek – niet altijd makkelijk- zicht op mogelijke oplossingen. Haar betrokken en effectieve bemiddeling leidt tot een toekomstgerichte en blijvende oplossing zodat partijen weer verder kunnen en niet meer geparkeerd staan in een energievretend conflict.

Opleiding: hoe het zo gekomen is

Van origine HBO opgeleid beëdigd makelaar en propedeuse (avond)studie rechten heeft Elizan sinds 2000 als zelfstandig adviseur een ervaring in de begeleiding van cliënten naar de optimale oplossing voor allerlei kwesties rondom vastgoed. Als adviseur stelt ze de belangen van alle betrokkenen centraal. Logisch vervolg was de opleiding en certificering tot MfN-registermediator, ook de specialisatie Arbeidsmediation lag voor de hand. Als Conflictadviseur onderzoekt ze eerst wat de beste aanpak is voor de onderhanden kwestie. Ze is daarnaast als vrijwilliger betrokken bij De Luisterlijn, een landelijke hulporganisatie voor eenieder die behoefte heeft aan een luisterend oor. Via intervisies en het volgen van aanvullende opleidingen en nascholing blijft Elizan zich verder ontwikkelen, als mens, als mediator en als vertrouwenspersoon; zo leer je elke dag!

In een eerste, gratis, kennismakingsgesprek hoort Elizan graag wat ze voor u betekenen kan.

"Betrokken en optimistisch"

Talen

  • Frans
  • Engels
  • Nederlands
1993

familiebedrijf sinds

200

aangesloten professionals

4500

conflictprofessionals opgeleid sinds 1993

9.2

gemiddelde klantbeoordeling

Specialismen

Elizan van Ommeren is gespecialiseerd in

Inzetbare Mediators

U zoekt een mediator? Wij begrijpen dat u spoedig een oplossing voor uw probleem wilt en dat is precies wat wij u kunnen bieden. Naast bemiddelingsvaardigheden beschikken onze mediators…

Meer over Inzetbare Mediators

Inzetbare Vertrouwenspersoon

Vanaf 2022 is het hebben van een vertrouwenspersoon voor alle organisaties waarschijnlijk verplicht. Het ziet tenminste naar uit dat het wetsvoorstel daarover zal worden aangenomen. En …

Meer over Inzetbare Vertrouwenspersoon

Online mediation

Wanneer de reisafstand tussen partijen te groot is of tijdens een pandemie kan het handig of noodzakelijk zijn om de mediation online te doen. Via een beveiligde en afgeschermde online …

Meer over Online mediation

Peer mediation

Peer mediation vindt plaats op scholen. Steeds vaker of in ieder geval vaker dan gewenst komen ruzies voor tussen leerlingen. Bij peermediation is de mediator een schoolgenoot, een geli…

Meer over Peer mediation

Exit mediation

Exit mediation is de naam die we geven aan een mediation waarbij al voorafgaand aan de mediation of tijdens de mediation duidelijk is / wordt dat een samenwerking wordt beëindigd, waar…

Meer over Exit mediation

Vertrouwenspersoon (extern)

Een (externe) vertrouwenspersoon  draagt bij aan het optimaliseren van het werkklimaat. De  vertrouwenspersoon helpt bij het de-escaleren van ongewenst gedrag, zodat problemen niet b…

Meer over Vertrouwenspersoon (extern)

Pendelbemiddeling

Pendelbemiddeling is een geschikte methode voor conflictpartners die hun actuele problemen graag samen, onderhandelend, willen oplossen, maar elkaar (nog) niet willen zien. In het bemi…

Meer over Pendelbemiddeling

Zakelijke mediation

Zakelijke mediation, ook wel bekend als business mediation, draait om zakelijke conflicten. Een businessmediator is bekend met de cultuur van een bedrijf én heeft kennis van het bedrij…

Meer over Zakelijke mediation

Mediation

Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten. Een neutrale deskundige, de mediator, begeleidt de communicatie en onderhandelingen tussen twee of meer conflictpartners bij het vin…

Meer over Mediation

Opleidingen

Elizan van Ommeren is docent voor

Ook online mogelijk!

Introductiebijeenkomst Merlijn Advies Groep

Interesse om bij Merlijn Advies Groep toe te treden als partner? Kom kennismaken (meeste bijeenkomsten zijn nu online!). Tijdstippen wisselen [...]

1 Dag
-
+ accommodatie v.a.€0,-
BTW nihil
07-04-2023