Ommeren | mevrouw E.A.J.M van Ommeren (Elizan)

Regio's: Noord-Brabant, Zuid-Holland

Werkterrein: vastgoed in menselijke relaties 

Elizan heeft een jarenlange ervaring met vastgoedkwesties, zoals onderhandelingen over koop-/huurcontracten en geschillen over contractuele verplichtingen. Haar ervaringen omvatten ook onderhouds-, uitbreidings- en renovatiegeschillen. Als buurtbemiddelaar heeft ze ervaring met conflicten in de privésfeer, ook in familieverband bijv. na een overlijden. Problemen rond een erfenis hebben vaak te maken met onroerend goed. Daaronder spelen ook altijd emotionele aspecten. Elizan is zeer goed in staat om de onderliggende familie- dynamiek boven tafel te krijgen om vervolgens samen tot een voor allen passende en zakelijk optimale oplossing te komen. Ze is werkzaam vanuit Eindhoven in zuid en midden Nederland.

Mens: door de wol geverfde optimiste

Als mediator wil Elizan graag begrijpen wat voor jou én je wederpartij van belang is, op die manier kan ze je begeleiden naar een constructieve benadering van, en oplossing van, je probleem. 

Haar stijl van werken is warm, betrokken en meevoelend in combinatie met een daadkrachtige en pragmatische aanpak. Elizan heeft een rotsvast vertrouwen dat ook de moeilijkste problemen oplosbaar zijn. Ze weet een veilige basis te creëren waarbij alle betrokkenen in een open sfeer tot oplossingen kunnen komen. 

Aanpak: elegante oplossingen voor conflicten

Als mediator focust Elizan zich op familie- en zakelijke conflicten. Soms willen partijen er echt samen uit komen, maar soms lukt dat niet. Daar ligt Elizan’s specialiteit. Mediation gaat over het vinden van een toekomstgerichte en blijvende oplossing zodat partijen weer door één deur kunnen. Inzicht in ieders eigenbelang en verantwoordelijkheid is voor allen van groot belang. In gesprek – niet altijd makkelijk- krijgen partijen zicht op mogelijke oplossingen. Met oog voor zowel de zakelijke kant als voor de onderliggende emoties begeleidt Elizan -als neutrale gespreksleider- betrokkenen naar oplossingen die win-winsituaties opleveren. In nagenoeg alle gevallen leidt haar warme en effectieve bemiddeling tot herstel van de (werk)relatie óf tot een voor alle partijen acceptabele vorm van uit elkaar gaan. 

Opleiding: hoe het zo gekomen is

Vanaf 2000 is Elizan als zelfstandig adviseur, HBO opgeleid beedigd makelaar in vastgoed met tevens propedeuse reachten, betrokken bij alle aspecten van het vastgoed, altijd vanuit de overtuiging dat het vastgoed dienstbaar is aan de organisatie/gezin. 

HBO opgeleide, beëdigd makelaar in vastgoed, propedeuse Rechten; als adviseur stelt ze de mensen en hun belangen steeds centraal. Logisch vervolg was de opleiding tot MfN-registermediator. Naast buurtbemiddeling is Elizan als vrijwilliger ook betrokken bij De Luisterlijn, een landelijke hulporganisatie voor eenieder die behoefte heeft aan een luisterend oor. Via intervisies en het regelmatig volgen van aanvullende opleidingen en nascholing blijft Elizan zich verder bekwamen, als mediator leer je elke dag!

Elizan van Ommeren is werkzaam in o.a. :

Noord-Brabant: Bergen op ZoomBreda, Den Bosch, EindhovenHelmond, Oosterhout, Oss, RoosendaalRosmalen, Tilburg, Uden, Veghel, VeldhovenWaalwijk

Zuid-Holland: ZoetermeerSpijkenisse, RotterdamLeiden, Gouda, Gorinchem, DordrechtDen Haag, Delft, Alphen aan den Rijn

"Betrokken en optimistisch"

Talen

  • Frans
  • Engels
  • Nederlands
1993

familiebedrijf sinds

200

aangesloten professionals

4500

conflictprofessionals opgeleid sinds 1993

9.2

gemiddelde klantbeoordeling

Specialismen

Elizan van Ommeren is gespecialiseerd in

Inzetbare Mediators

U zoekt een mediator? Wij begrijpen dat u spoedig een oplossing voor uw probleem wilt en dat is precies wat wij u kunnen bieden. Naast bemiddelingsvaardigheden beschikken onze mediators…

Meer over Inzetbare Mediators

Inzetbare Vertrouwenspersoon

Vanaf 2022 is het hebben van een vertrouwenspersoon voor alle organisaties waarschijnlijk verplicht. Het ziet tenminste naar uit dat het wetsvoorstel daarover zal worden aangenomen. En …

Meer over Inzetbare Vertrouwenspersoon

Pre-mediation

Pre-mediation is onderzoeken of een mediation nodig of mogelijk is. Zonder de juridische regels die een mediation traject kenmerkt, is dit gesprek een stuk informeler. Conflictpartners …

Meer over Pre-mediation

Online mediation

Wanneer de reisafstand tussen partijen te groot is of tijdens een pandemie kan het handig of noodzakelijk zijn om de mediation online te doen. Via een beveiligde en afgeschermde online …

Meer over Online mediation

Peer mediation

Peer mediation vindt plaats op scholen. Steeds vaker of in ieder geval vaker dan gewenst komen ruzies voor tussen leerlingen. Bij peermediation is de mediator een schoolgenoot, een geli…

Meer over Peer mediation

Exit mediation

Exit mediation is de naam die we geven aan een mediation waarbij al voorafgaand aan de mediation of tijdens de mediation duidelijk is / wordt dat een samenwerking wordt beëindigd, waar…

Meer over Exit mediation

Vertrouwenspersoon (extern)

Een (externe) vertrouwenspersoon  draagt bij aan het optimaliseren van het werkklimaat. De  vertrouwenspersoon helpt bij het de-escaleren van ongewenst gedrag, zodat problemen niet b…

Meer over Vertrouwenspersoon (extern)

Teammediation

Bij een team mediation richt de mediator zich op problemen of conflicten binnen een team. Als de samenwerking binnen een team vast gelopen is, kan teammediaton uitkomst bieden. Het gaa…

Meer over Teammediation

Pendelbemiddeling

Pendelbemiddeling is een geschikte methode voor conflictpartners die hun actuele problemen graag samen, onderhandelend, willen oplossen, maar elkaar (nog) niet willen zien. In het bemi…

Meer over Pendelbemiddeling

Overheidsmediation

Bij overheidsmediation bemiddelt de mediator tussen overheid en burger. Deze vorm van mediation decimeert het aantal procedures en verbetert de relatie tussen de overheid en haar burger…

Meer over Overheidsmediation

Onderhandelingsbegeleiding

Onderhandelingsbegeleiding is een goede keuze als er spanningen zijn tussen conflictpartners, bijvoorbeeld als er sprake is van stevige belangentegenstellingen of je eigenlijk al kunt s…

Meer over Onderhandelingsbegeleiding

Onderhandelingsadvies

Onderhandelingsadvies is gericht is op het hanteerbaar maken van tegenstellingen tussen conflictpartners in situaties van wederzijdse afhankelijkheid. Het doel is een goed resultaat te …

Meer over Onderhandelingsadvies

Niet-bindend advies

Bij niet-bindend advies komen conflictpartners overeen om hun conflict voor te leggen aan een onafhankelijke, inhoudsdeskundige derde. Conflictpartners committeren zich op voorhand aan …

Meer over Niet-bindend advies

Neutraal voorzitterschap

Heeft u een belangrijk overleg waar sprake is van stevige belangentegenstellingen? Dan kan een neutraal voorzitter uitkomst bieden. De voorzitter is onpartijdig en onafhankelijk en zorg…

Meer over Neutraal voorzitterschap

Med-Arb (Mediation gevolgd door arbitrage)

Med-Arb combineert twee methoden van conflictbegeleiding: mediation en arbitrage. Dit is handig voor conflictpartners die de zekerheid willen van een oplossing èn zelf willen onderhand…

Meer over Med-Arb (Mediation gevolgd door arbitrage)

MEBA (mediation gevolgd door bindend advies)

De term MEBA komt van MEdiation en Bindend Advies. Twee methoden in een. MEBA start met mediation en als conflictpartners er uitkomen, blijft het bindend advies achterwege. Mochten conf…

Meer over MEBA (mediation gevolgd door bindend advies)

Gespreksbegeleiding

Gespreksbegeleiding biedt informele ondersteuning bij een (dreigend) conflict. Het is een professioneel steuntje in de rug bij het snel, en zo geruisloos mogelijk, oplossen van het conf…

Meer over Gespreksbegeleiding

Flitsbemiddeling

Flitsbemiddeling is een zeer intensieve vorm van bemiddeling die draait om snelheid. Samen met uw conflictpartner kiest u ervoor om de geschiedenis van het conflict niet te analyseren …

Meer over Flitsbemiddeling

Arb-Med (Arbitrage gevolgd door mediation)

Arb-Med combineert twee methoden van conflictbegeleiding: arbitrage en mediation. Eerst wijst de arbiter een arbitraal vonnis over het voorgelegde onderwerp, daarna volgt een mediation.…

Meer over Arb-Med (Arbitrage gevolgd door mediation)

Businessmediation

Business mediation draait om zakelijke conflicten. Een businessmediator is bekend met de cultuur van een bedrijf èn heeft kennis van het bedrijf waar de mediation plaatsvindt. Business…

Meer over Businessmediation

Mediation

Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten. Een neutrale deskundige, de mediator, begeleidt de communicatie en onderhandelingen tussen twee of meer conflictpartners bij het vin…

Meer over Mediation