Versteeg | mevrouw Versteeg (Marinka)

Marinka Versteeg is sinds 2000 werkzaam als bedrijfsmaatschappelijk werker. Later heeft ze deze functie uitgebreid met werkzaamheden als vertrouwenspersoon en trainer. Vervolgens is Marinka beleidsfunctionaris bedrijfsmaatschappelijk werk en trainingen geworden. Door de bankencrisis heeft ze een leerzame uitstap als onderwijskundige gedaan. Sinds 2018 is ze terug als gecertificeerd bedrijfsmaatschappelijk werker, gecertificeerd extern vertrouwenspersoon en als coach.

Ervaring en aanpak Marinka heeft ervaring opgedaan in verschillende bedrijfsculturen, als techniek, ICT, logistiek, onderwijs, zorg, welzijn, MKB en de overheid.

Haar jarenlange ervaring maken haar een prettige gesprekspartner voor leidinggevenden en HR adviseurs. Als bedrijfsmaatschappelijk werker en coach staat ze medewerkers bij met een mensgerichte aanpak op persoonlijke groei en empowerment. Marinka kan zowel op individueel medewerker niveau als op organisatieniveau uit de voeten. Zo heeft ze jarenlang een succesvol programma rond collectief ontslag, aanzeggesprekken en omgaan met veranderingen ontwikkeld en uitgevoerd.

Als vertrouwenspersoon helpt ze organisaties om hun beleid rond ongewenste omgangsvormen op orde te krijgen en te integreren in bestaand beleid. Ze is goed in het leggen van verbanden tussen verschillende bedrijfsprocessen en kan daarin procesmatig en projectmatig denken.

Bij ongewenste omgangsvormen maakte Marinka de afgelopen jaren de omschakeling om ook te kijken naar wat er allemaal goed gaat aan gedrag in organisaties. Ze helpt bedrijven om beleid te maken met als uitgangspunt de gedragscode in plaats van uit het klachtenreglement. Ze zoekt dan naar wat motiveert en inspireert uw medewerkers. Uit ervaring weet ze dat dit in elke organisatie anders is.

Maar ook voor bedrijven die gewoon alles goed geregeld willen hebben en overal aan hebben gedacht kan ze snel en effectief met u een scan doen om te zien of alle verplichte maatregelen genomen zijn. Marinka is zowel richting organisaties als medewerkers resultaatgericht met oog voor ieders proces. Haar doel is om mensen te verbinden met waar ze uniek in zijn. Om dit te bereiken daagt ze medewerkers uit tot verandering en heeft ze oog voor kwetsbaarheden.

Over verschillende onderwerpen geeft ze regelmatig voorlichting, trainingen en workshops. Voor opdrachtgevers maakt ze op maat programma’s die vaak meerdere jaren lopen. Daarnaast is ze is actief in de bij – en nascholing van bedrijfsmaatschappelijk werkers. Ze heeft hierdoor een brede kennisbasis die ze graag beschikbaar stelt.

Marinka is beschikbaar als, bedrijfsmaatschappelijk werker, externe vertrouwenspersoon en coach voor uw organisatie.

"Mensen verbinden met waar ze uniek in zijn"

Talen

  • Nederlands
1993

familiebedrijf sinds

200

aangesloten professionals

4500

conflictprofessionals opgeleid sinds 1993

9.2

gemiddelde klantbeoordeling

Specialismen

Marinka Versteeg is gespecialiseerd in

Coaching bij overdracht van familiebedrijf

Op een gegeven moment is bij een familiebedrijf overdracht aan de orde. De Directeur- Groot- Aandeelhouder (DGA) van het familiebedrijf gaat met pensioen en draagt het bedrijf over aan …

Meer over Coaching bij overdracht van familiebedrijf

Re-integratie coaching

De wet- en regelgeving rondom ziekteverzuim is de laatste jaren steeds complexer geworden. Als een werknemer (langere tijd) ziek is zal op enig moment gestart worden met re-integreren i…

Meer over Re-integratie coaching

Stress en burn-out coaching

Heeft u last van stress en wilt u een (tweede) burn-out voorkomen? Voelt u dat het anders moet, maar heeft u geen idee meer hoe? Is uw werk heel leuk, maar begint het teveel energie te …

Meer over Stress en burn-out coaching

Personal coaching

Op sommige momenten in ons leven hebben we de behoefte of worden we gedwongen om stil te staan bij onze huidige situatie. Wat past er nog? Wat zou er anders mogen of moeten? En hoe dan?

Meer over Personal coaching

Leiderschapscoaching

In de huidige wereld is het belangrijk om te kunnen inspelen op wat de omgeving van u en uw organisatie vraagt. Veranderen is niet meer een uitzondering maar aan de orde van de dag. Dit…

Meer over Leiderschapscoaching

Loopbaancoaching

Uw loopbaan gaat een leven lang mee. Al vroeg heeft u keuzes gemaakt voor een studie of opleiding. Na een aantal jaren werken komt u vaak opnieuw tot keuzemomenten. Is de richting die u…

Meer over Loopbaancoaching

Inzetbare Coaches

Er zijn momenten in ieders leven waarop ons gevraagd wordt anders te kijken naar de huidige situatie. Denk aan een andere wending in uw loopbaan, een reorganisatie in uw team of een con…

Meer over Inzetbare Coaches

Inzetbare Vertrouwenspersoon

Vanaf 2023 is het hebben van een vertrouwenspersoon voor alle organisaties waarschijnlijk verplicht. Het ziet tenminste naar uit dat het wetsvoorstel daarover zal worden aangenomen. En …

Meer over Inzetbare Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon (extern)

Een (externe) vertrouwenspersoon  draagt bij aan het optimaliseren van het werkklimaat. De  vertrouwenspersoon helpt bij het de-escaleren van ongewenst gedrag, zodat problemen niet b…

Meer over Vertrouwenspersoon (extern)

Bedrijfsmaatschappelijk werker (BMW) voor uw medewerker en de organisatie

De bedrijfsmaatschappelijk werker is een allround psychosociaal deskundige en daardoor voor organisaties een goede keuze voor de psychosociale zorg voor medewerkers in de organisatie. D…

Meer over Bedrijfsmaatschappelijk werker (BMW) voor uw medewerker en de organisatie

Neem contact op

met Marinka Versteeg

Graag hieronder uw gegevens en vraag/verzoek invullen