Hoe conflictvaardig is mijn organisatie?

Hoe conflictvaardig is mijn organisatie? - Blog - Melrijn Groep
conflict HRM Merlijn Advies Groep Ontslag

Een conflictvaardige organisatie weet welke gereedschappen er zijn om met een conflict om te gaan, is in staat  om – eventueel in overleg met een adviseur – het juiste gereedschap te kiezen en is bovenal bereid om van het conflict te leren, om zich daarmee ook verder te ontwikkelen.

Een mooi streven, maar in de praktijk schiet het er vaak bij in. Niet omdat men niet wil, maar omdat een conflict voor het gevoel “nooit uitkomt”, “een hoop gedoe” oplevert, qua aanpak vaak geleid wordt door emoties en men er liever geen tijd in steekt.

Kortom, veel weerstand tegen een conflict.

Het zou, om te beginnen, al helpen om te accepteren dat het conflict er is en de weerstand te laten varen, te proberen het conflict te zien als iets waar je van kunt leren, zodat in de toekomst sluimerende conflicten eerder herkend, opgelost en zelfs voorkomen kunnen worden. Het laten varen van de weerstand en het accepteren van het conflict biedt vervolgens ruimte voor een zorgvuldige bestudering van de gereedschapskist en een bewuste keuze voor het juiste gereedschap. En dat is in de nieuwe ontslagwereld van de WWZ[1] alleen maar belangrijker geworden. Een – vaak door weerstand en emotie geleide – beslissing om naar de rechter te gaan omdat “de werknemer er hoe dan ook uit moet” werkt niet meer. Dat heeft de jurisprudentie sinds 1 juli 2015 laten zien.

Recent hebben zowel minister Asscher[2] als de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA) een evaluatie[3] gedaan. Daaruit komt naar voren dat er meer ontslagverzoeken worden afgewezen dan voorheen en dat, zelfs als partijen naar het oordeel van de rechter niet meer samen verder kunnen, er rechters zijn die op basis van de nieuwe wet geen ruimte zien te ontbinden. De werkgever zal de rechter ervan moeten overtuigen dat alles is geprobeerd om de verstoorde arbeidsrelatie te herstellen en dat einde dienstverband de enige optie is. Mediation en andere methodes voor conflictoplossing zijn dus alleen maar belangrijker geworden. Bovendien vergroten deze methodes ook nog eens de kans op een waardige en respectvolle oplossing met vaak minder kosten dan een procedure.

Wilt u weten hoe conflictvaardig uw organisatie is? Laat de weerstand varen, check uw gereedschapskist en laat u voorlichten over welke gereedschappen er zijn en wat u met welk gereedschap kunt.

[1] Wet Werk en Zekerheid, in fases ingevoerd, waarvan het nieuwe ontslagrecht per 1 juli 2015.

[2] Brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal dd. 30 juni 2016, vergaderjaar 2015-2016, 34 351, nr 18.

[3] VAAN-VvA Evaluatie-onderzoek WWZ 2016, Prof. Mr. A.R. Houweling, Mr. M.J.M.T. Keulaerds en Mr. dr. P. Kruit, Boom Juridisch Den Haag 2016

Lees meer over conflicten in de organisatie:

https://www.merlijngroep.nl/blog/wat-is-het-verschil-tussen-pesten-en-een-conflict/