OR en vertrouwenspersoon

Foto Blog OR en vertrouwenspersoon - Merlijn Groep
Merlijn OR Samenwerking Vertrouwen Vertrouwenspersoon

Als extern vertrouwenspersoon heb ik regelmatig contact met de Ondernemingsraad van de organisaties waar ik voor werk. Ik vind dat een prima zaak, want we hebben allebei een rol in het zorgen dat binnen de organisatie de Psycho Sociale Arbeidsbelasting beperkt is. Hoe verschillend organisaties met de betrokkenheid van de OR omgaan, blijkt uit onderstaande voorbeelden.

Externe vertrouwenspersoon naast de interne vertrouwenspersoon

Bij organisatie A werd ik gevraagd als extern vertrouwenspersoon naast de interne vertrouwenspersoon te gaan functioneren. Een optie die we steeds vaker tegenkomen en wat mij aangaat een uitstekende manier om de voordelen van een interne en externe vertrouwenspersoon te combineren. De HR manager met wie ik het een en ander doorsprak, gaf aan hij wilde dat ik, voordat ik aangesteld zou worden, met de voorzitter van de OR zou kennismaken. Hij moest akkoord gaan met mijn benoeming. Ook de beoogde interne vertrouwenspersoon was daarbij aanwezig. Gelukkig voor mij was het een geslaagd sollicitatiegesprek en ben ik nu met veel plezier in deze organisatie aan de slag.

Geen vertrouwen in de interne vertrouwenspersoon

Ook bij organisatie B werd ik aangezocht als extern vertrouwenspersoon naast een intern vertrouwenspersoon. Na mijn aanstelling kreeg ik het verzoek kennis te maken met de OR. Er volgde een prima gesprek met de OR. In dat gesprek gaven de OR leden aan geen vertrouwen te hebben in de door de directie aangezochte interne vertrouwenspersoon en melders dus naar mij, de externe vertrouwenspersoon, door te verwijzen. Hoewel ik geen reden heb aan de integriteit van de interne vertrouwenspersoon te twijfelen, is het jammer dat hij geen steun van de OR krijgt. Het maakt het werken aan een veilige werkomgeving er niet gemakkelijker op.

OR betrekken bij aanstelling vertrouwenspersoon

De OR heeft formeel geen bevoegdheid bij de keuze van een vertrouwenspersoon, maar betrokkenheid van de OR bij de selectie, maakt het samenwerken aan het gezamenlijk belang, een veilige werkomgeving, een stuk gemakkelijker.
Meer weten over de opleiding tot interne of externe vertrouwenspersoon? Bekijk onze basisopleiding tot vertrouwenspersoon.

Lees meer over vertrouwenspersonen:

https://www.merlijngroep.nl/actueel/huis-klokkenluiders-belicht-status-vpi/