Dhr. Soons - Partner - Merlijn Groep

Soons | de heer S.J.P.G. Soons (Stef)

Stef studeerde aan de Hogeschool Zuyd waar hij agogische vakken combineerde met creative vakken. Daarnaast volgde hij een opleiding tot acteur. Hij werd MfN geregistreerd mediator en schoolde zich als trainer en conflictcoach. Hij heeft een licentie als trainer in Breinvoorkeuren.

Hij weet groepen te stimuleren om doelgericht en effectief te werken. Hij doet dit o.a. door nadruk te leggen op de kennis van elkaars kracht in een groep. Dat bevordert het maken van sterke keuzes bij taakverdelingen en maakt de kans op resultaat aanzienlijk groter. Mede door zijn acteursachtergrond is hij in staat om zijn trainingen creatief en uitdagend te laten zijn.

Hij heeft zelf 8 jaar actieve OR ervaring als secretaris en voorzitter.

Stef is mede initiatiefnemer van het programma Pi&E; dit staat voor: persoonlijke inzetbaarheid en effectiviteit. Het is bedoeld om OR leden in staat te stellen meer uit zichzelf te halen, wat ten goede komt aan het OR werk maar ook bijdraagt aan de versterking van het individu in de eigen loopbaan.

Met Breinvoorkeuren en zijn zelf ontwikkelde training Breinkoken draagt hij bij aan verbetering van besluitvormingsprocessen en efficiënte samenwerking binnen teams.

Als conflictcoach heeft hij kennis en inzicht in de emoties en de vermijdingsstrategieën van de betrokkenen. Hij laat mensen zien hoe ze handelen en reageren en komt daardoor vaak tot wederzijds begrip en het creëren van win-win situaties.

Opinies en ervaringen van Stef zijn te vinden op het blog van Merlijngroep.

Stef traint voor ondernemingsraden in de zorg, welzijn en overheid maar kent als eigenaar van zijn eigen bedrijf ook de profit sector. Binnen de medezeggenschap heeft hij zich gespecialiseerd in de communicatie met de achterban, behoort hij bij het ARBO-team van Merlijn en geeft hij diverse trainingen in het openaanbod van Merlijn. Ook geeft hij met regelmaat workshops op de diverse beurzen rondom medezeggenschap.

Lees ook mijn artikelen in de Merlijn blog