Coaching tijdens de corona-crisis

Coaching tijdens de corona-crisis
coachen Coaching corona Merlijn Merlijn Advies Groep

De coronacrisis is voelbaar voor velen. Veel mensen zitten meer thuis, hebben minder contact met anderen en hebben daarbij gevoelens van onrust, angst, onzekerheid, spanning en/of eenzaamheid.

Ook zijn er mensen die hun inkomen zien teruglopen of verdwijnen. Of hebben zelf COVID-19 of rouwen om iemand die overleden is aan het virus. In mijn coaching trajecten hoor ik dat het ook in organisaties zijn weerslag heeft: mensen werken meer thuis achter de PC, er is sneller sprake van miscommunicatie door grotere afstand tussen elkaar, werknemers missen verbinding en interesse van collega’s of managers proberen ten koste van alles de zaken onder controle te houden. Ook kan er sprake zijn van hogere werkdruk (bijvoorbeeld in de zorg, pakketbezorging of supermarkten). Veel mensen vinden het daarom moeilijk om ontspannen te blijven in deze situatie en ervaren stress. Dit is een normale reactie! Alleen niet iedereen vindt zelf een manier om hiermee om te gaan.
Belangrijke vragen zijn daarom: hoe bouw je weerbaarheid op tijdens de corona-crisis? En hoe kan een coach hierbij ondersteunen?

Coaching traject stappenplan

In mijn coaching trajecten hebben de coachee en ik stap voor stap gewerkt aan het opbouwen van de weerbaarheid van de coachee. Met als doel om de controle en het leiderschap over het eigen leven te versterken, waardoor gevoelens van onzekerheid, angst, stress en eenzaamheid verminderen. Een aantal van de stappen (mét alvast een aantal tips om de weerbaarheid te vergroten in de corona-crisis) zijn:

  1. Rust creëren in de chaos (in het hoofd). Het gaat om onderscheid maken in feiten, emoties, verwachtingen, effecten, drijfveren, wensen, en behoeften. En wat speelt thuis, wat op het werk? Samen maken we een overzichtelijke landkaart en daaraan koppelen we de doelen voor de coaching.
  2. Prioriteiten stellen en loslaten. Op veel zaken hebben mensen geen invloed. Bijvoorbeeld op wanneer de coronacrisis voorbij is en wat er in het verleden is gebeurd. Maar mensen hebben wel controle over hun leefstijl, uitdagingen die ze aangaan en hoe om te gaan met anderen. Samen tekenen we een overzicht met wat binnen de eigen ‘cirkel van controle’, ‘cirkel van invloed’ en ‘cirkel van zorgen’ valt. In de verdere coaching concentreren we ons vooral op de cirkel van controle en invloed. En op wat nodig is om onnodige belast te kunnen loslaten
  3. Focussen. Door te focussen op wat goed gaat en wel mogelijk is, gaat de aandacht hier naartoe. ‘Wat aandacht krijgt groeit’, dus dit zal zich gaan vertalen in (positieve) gedachten in het hoofd. Samen kijken we ook naar eigen kwaliteiten, gedrag naar anderen en uitdagingen.
  4. Strategisch Communiceren. Effectieve verbindingen leggen en hierbij stilstaan bij het eigen en gezamenlijke belang voorkomt onduidelijkheden en miscommunicatie en scheelt veel energie!
  5. Keuzes maken. Hierbij gaat het om keuzes maken voor eigen geluk en knopen doorhakken. Te lang leven met twijfels zorgt voor het verdwijnen van vaste grond onder de voeten. Samen kijken welke keuzes reel en haalbaar zijn. Bijvoorbeeld keuzes voor werk en relaties.
  6. Een werkbaar plan met wenkend perspectief maken. Een simpel en concreet plan voor de korte en lange termijn geeft houvast. In een goed plan zijn eigen wensen en waarden verweven. Met ondersteuning van mij maakt de coachee het plan dat tegelijkertijd een wenkend perspectief geeft.

Coach behoefte?

Ook behoefte aan ondersteuning tijdens de corona-crisis? Jolanda Elferink van Merlijn Groep loopt graag een stuk met u mee om te ondersteunen bij uw behoeften of die van uw werknemers, collega’s of dierbaren.

Lees meer over conflictcoaching:

https://www.merlijngroep.nl/actueel/8-geheimen-van-conflictcoaching/