Erven kan de sfeer bederven!

Erven kan de sfeer bederven - Blog - Merlijn Groep
Bemiddelen conflict Conflicthantering Mediation techniek Merlijn Events

Geen uitdrukking met een geschiedenis van eeuwen, wel één in de categorie: “Van ruilen komt huilen”.

In alle ernst; we weten maar al te goed hoe erfenissen tot ernstige, soms familie ontwrichtende conflicten kunnen leiden.

We horen dat van onze ervaren familie mediators, van onze financiële of bedrijfskundige adviseurs, van de advocaten die bij ons opleidingen volgden, kortom erven is een issue welke niet alleen zakelijk serieus genomen moet worden. Als ergens emotionele kwesties op de loer liggen, is het bij de afwikkeling van nalatenschappen. Degene die als professionele deskundige betrokken wordt bij zulke kwesties kan zich dat maar beter heel goed bewust zijn en liever nog, over de specifieke vaardigheden beschikken om daarmee om te gaan. Het verraderlijke is dat het bij erfenissen, en ook vaak bij schenkingen, alleen om geld lijkt te gaan, terwijl er tal van emotionele adders onder het gras kunnen liggen. Dat kan gaan om diepe gevoelens die niet af te doen zijn als sentimenteel geneuzel. Het kan echt gaan om diep gevoelde waardes die het materiële behoorlijk kunnen overstijgen. We kunnen daar maar beter alert op zijn en weten hoe er mee om te gaan. Kennis van conflicten en inzicht in het ontstaan ervan zijn onontbeerlijk voor de professional die betrokken wordt bij dit type kwesties. In samenwerking met Licent Academy organiseert Merlijn voor alle soorten professionals die met erfenissen en schenkingen te maken kunnen krijgen, een workshop over dit thema. De aandacht is daarbij gericht op inzicht in het ontstaan van conflicten, op het herkennen van de stadia waarin die zich kunnen bevinden en op vaardigheden om conflicten te kunnen aanpakken en ze in positieve zin te kunnen omkeren. In de workshop leert u in ieder geval de basisvaardigheden van de mediator. Daarnaast leert u krachtiger om te gaan met emoties en verschillen in macht. U herkent weerstanden en weet die om te buigen. Heel belangrijk is ook de methodiek van onderhandelen vanuit belangen en het structureren van alle soorten gesprekken die in een erfeniskwestie aan bod kunnen komen. Zijn er al conflicten, dan moet u in staat zijn en over de creativiteit beschikken om die te de-escaleren; ook dat is een belangrijk thema.

Datum, tijd, locatie en kosten

KNB 6 PE-punten

RB 3 PE-punten fiscaal, 3 PE-punten algemeen

NOB 6 PE-uren (eigen inbreng volgens PE-reglement)

NBA 6 PE-uren

Datum: Woensdag 22 november 2017 Tijd: 9:30 tot 17:00 uur Locatie: Landgoed Groot Kievitsdal, Baarn Kosten: € 695

Inschijven: Stuur een e-mail naar info@merlijngroep.nl of ga naar inschrijven