Column in Werk & Veiligheid door Her Grimbergen

Column in Werk & Veiligheid door Her Grimbergen
column duurzaamheid Merlijn Merlijn Advies Groep

Zelfstandig en inzetbaar tot in lengte van dagen

‘Je werkzaamheden in goede gezondheid kunnen blijven vervullen. De ontwikkelingen in het bedrijf waar ik werkte, waren voor mij een goede reden om na te denken over de vraag hoe ik dat voor mezelf wilde vormgeven. Nu heb ik het zo geregeld dat ik denk: zo kan ik het tot in lengte van dagen volhouden. Maar dat is niet iedereen gegeven.’

Rustig nadenken

‘Na het afscheid van mijn vorige werkgever, ben ik rustig gaan nadenken. Over wat ik goed kan en wat ik graag wil doen. Ik heb met veel mensen in mijn omgeving gepraat. Uiteindelijk kwam ik tot de conclusie dat ik goed ben in mijn vak en dat ik dat wilde voortzetten door voor mezelf te beginnen.’

Ruimte om te doen wat je wilt

‘De ruimte nemen om te doen wat je wilt en waar je goed in bent, komt duurzame inzetbaarheid enorm ten goede. Ik kan me voorstellen dat die ruimte in een vaste baan kleiner is. Werknemers zitten in een bepaald stramien, hebben te maken met economische druk, dat perkt de ruimte in. Nu ik meer eigen ruimte heb, betekent dat meer de tijd om de kwaliteit van mijn werk te bewaken, meer tijd om mijn ontwikkeling in de gaten te houden en meer tijd voor reflectie. Vooral reflectie vind ik erg belangrijk, dat levert je op den duur altijd iets op.’

Inzien waar je naartoe wilt

‘Ongeacht of je freelancer of werknemer bent, kan ik iedereen aanraden om zich af te vragen: wat wil ik, wat heb ik daarvoor nodig en wie kan me daarbij helpen? Zelf ben ik achter de laptop gaan zitten en heb ik mijn gedachten  in drie kolommen in een Wordbestand gezet: Wat wil ik? Wat heb ik nodig? Wie kan me daarbij helpen?. Vooral die laatste kolom gaf me gelijk inzicht in gesprekspartners voor mijn ideeën. Het is een eenvoudige maar prima methode om je te helpen inzien waar je staat en waar je naartoe wilt.’

Lol in je werk vergroot je duurzaamheid’

Bewuste keuzes

‘Zonder meer heeft mijn keuze om voor mezelf te beginnen bijgedragen aan mijn duurzame inzetbaarheid. Het sluit beter aan bij de fase van mijn leven waar ik me nu in bevind. Misschien dat anderen zich afvragen: waar begin je aan, op je 58ste? Maar als ik dan toch de ruimte moet nemen om na te denken over de toekomst, kan ik het beter positief benaderen. Ik denk dat dat veel meer oplevert dan denken aan wat allemaal niet mogelijk is. Je bent op een andere manier met je werk bezig. Je bent in staat om werk en mens zijn in een ander perspectief te plaatsen, er lol in te hebben. En dat vergroot, naar mijn mening, je duurzaamheid.’

Langer doorwerken

‘Als werknemer heb je misschien minder keuzevrijheid dan een zelfstandige, maar je kunt je wel afvragen: welke invloed om mijn werkplezier te vergroten heb ik zelf? Duurzame inzetbaarheid is niet alleen een taak van de werkgever, maar ook van de werknemer, de OR, personeelsfunctionaris en misschien zelfs toezichthouders. Na de pensioenendiscussie is dat de volgende belangrijke discussie over duurzame inzetbaarheid van werkenden. We worden steeds ouder, dus zullen ook langer moeten doorwerken. Ik zeg dan liever: ‘we mogen langer doorwerken’.

‘Daar wil ik graag nog aan toevoegen dat ook andere partijen er wat aan kunnen doen. We praten wel over 34% van de beroepsbevolking die zelfstandige is en dat cijfer gaat groeien. Laat de overheid nu eens een meer faciliterende rol krijgen. En laten de bonden zich eens meer richten op maatwerk dienstverlening. Het gebeurt nu al een beetje met FNV Zelfstandigen, of de Unie Anders Actieven. Maar dat is nog te weinig. Dáár is nog een wereld te winnen.’

Lees meer over conflictoplossingsmethoden: 

https://www.merlijngroep.nl/actueel/21-conflictoplossingsmethoden-kende-u-ze-al/