3 daagse training teamcoaching

3 daagse training teamcoaching
conflict Conflictbemiddelaar conflictcoaching Conflicthantering Conflictoplossingsmethode Merlijn Advies Groep Samenwerking

Herken je dat? Je medewerkers zijn eigenlijk heel betrokken en competent, maar tegelijkertijd vechten ze elkaar bijna de tent uit en kelderen de resultaten? Of dat je veel verloop hebt in je team: het lijkt wel of niemand er kan aarden? Je wilt er iets aan doen, maar weet niet wat en hoe? Je wilt graag een soepele samenwerking, goede resultaten en gemotiveerde en geïnspireerde teamleden. En toch lukt het niet?
Als ik word gevraagd om te helpen, hoor ik mijn opdrachtgever vaak zuchten: “Ik hoop dat het lukt, zo gaat het niet langer.” Die machteloosheid begrijp ik heel goed. Eerder in mijn loopbaan heb ik te maken gehad met een hele organisatie in conflict: dat is niet fijn. Het gros van de klachten wordt namelijk niet uitgesproken, maar heeft wel invloed op je eigen welbevinden. Je komt klem te zitten en verliest je eigen werkplezier.
Het helpen van teams met conflicten is complex, maar het kan zoveel energie vrij maken als het team weer vlot getrokken is en het werkplezier weer terugkomt. Zo kunnen mensen weer bijdragen aan de organisatiedoelen.
Er is niet één standaardmanier om het aan te pakken. Als de samenwerking stokt of er ruzies zijn in een team, zijn dat vaak signalen van een probleem dat dieper ligt en minder duidelijk zichtbaar is dan in eerste instantie lijkt. Door samen op zoek te gaan naar de manier waarop iedereen een bijdrage levert aan het in stand houden van de problemen, ontdekken we de sleutel naar de oplossing.
Ik ga uit van het motto: je bent onderdeel van het probleem en dus ook een onderdeel van de oplossing. Ook al lijkt het conflict zich toe te spitsen op een paar collega’s en niet te gaan over anderen: conflictcoaching in teams gaat uit van het geheel. Je hoort erbij dus je bent erbij. Conflictcoaching in teams vraagt vaak een omslag in denken. In plaats van de schuldvraag te beantwoorden, werk ik met teams aan de vraag naar aandeelhouderschap. Wie doet of laat wat om de huidige ongewenste situatie in stand te houden. En wie verliest wat als het conflict is opgelost. Het samen werken aan een verbetering van de werkrelatie vanuit een conflictsituatie vraagt moed van medewerkers. Het is spannend in een conflict te zitten, maar ook spannend om het aan te gaan. Zorgvuldig werken staat dan ook hoog in mijn vaandel.

  • “Nu kan ik als leidinggevende weer meer bezig zijn met de taak die ik heb en dat voelt een stuk beter”
  • “Hè, hè, we kijken elkaar nu weer gewoon aan als we overleggen. Het gaat weer over het werk”
  • “Ik heb nu weer het idee dat ik in een team werk. Samen. Ik realiseer me nu pas hoe ik dat heb gemist”
  • “Het was niet leuk, maar het lucht wel op. Ik heb mijn collega’s op een andere manier leren kennen en weet beter wat zij ook belangrijk vinden”

 

Bovenstaand zijn zo maar een paar reacties van teamleden die de moed hebben gehad hun problemen onder ogen te zien, en bij ons de training Conflictcoaching hebben gevolgd

Start met de 3-daagse  Conflictcoaching bij teams: Omdat conflicten een onvermijdelijk onderdeel zijn van menselijke interacties, zult u er in uw werk in meer of mindere mate altijd mee te maken hebben. Conflicten kunnen zich openlijk manifesteren, maar ook onderhuids aanwezig zijn. Hiermee kunnen conflicten een negatieve impact op organisaties hebben. Vaak komt er pas actie als een conflict werkelijk escaleert.