Het laatste nieuws over Mediation in Strafzaken

Opleiding mediator in strafzaken - laatste nieuws - Merlijn Groep
Mediation Mediator specialisatie strafzaken trainingen

Laatste nieuws Mediation en strafzaken in Nederland

17 december 2018:
Wij ontvingen van het Bureau Mediation in ’s-Hertogenbosch het volgende bericht:
“Mededeling inzake de verwijzingen van mediation in strafzaken van mw. mr. J. Uitermark, landelijke coördinator Mediation in Strafzaken
Dit najaar heeft de minister besloten om structurele financiering ter beschikking te stellen voor mediation in strafzaken. Hierdoor is het mogelijk om mediation in strafzaken verder door te ontwikkelen.
Mediation in jeugdzaken heeft daarbij extra belangstelling. Deze structurele financiering heeft echter wel een plafond. Om die reden kunnen er in de komende jaren niet méér verwijzingen plaatsvinden door rechtbank en OM dan nu het geval is.
Voor 2019 krijgt ieder arrondissement een contingent toegewezen van het mogelijk aantal verwijzingen dat verdeeld kan worden over de groep mediators in strafzaken in dat arrondissement.
Om de kwaliteit van het werk van strafmediators te kunnen waarborgen, is het belangrijk dat deze mediators een minimaal aantal strafmediations per jaar blijven doen.
Bij de Mediationbureaus van de gerechten komt regelmatig het verzoek binnen van een strafmediator om op de lijst te worden geplaatst. Binnen het huidige beleid is dit alleen mogelijk als het betreffende arrondissement niet over voldoende strafmediators beschikt. Daarom is er slechts in zéér beperkte mate een mogelijkheid dat nieuw opgeleide mediators in strafzaken in aanmerking komen om verder in de praktijk te worden opgeleid als mediator in strafzaken.”
Dit bericht is opgesteld in verband met de wenselijkheid om mediators, die een opleiding MiS overwegen, een reële verwachting te geven over hun mogelijke inzet via de Mediationbureaus.
Bovenstaand bericht is tevens geplaatst op de sites van:

  • Mediators federatie Nederland en de
  • Vereniging voor Mediators in Strafzaken

11 juli 2018:
Op 11 juli jl. was er eindelijk goed nieuws over mediation vanuit Den Haag. De minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker (VVD) heeft op 11 juli jongstleden een brief met de titel ‘Buitengerechtelijke geschilbeslechting en herstelrecht’ aan de Tweede Kamer gestuurd, waarin mediation een belangrijke plaats inneemt.
De minister onderstreept in zijn brief het belang van het onderzoeken van mogelijkheden tot uitbreiding van het gebruik van buitengerechtelijke geschilbeslechting, in het bijzonder de uitbreiding van het gebruik van mediation. In de brief gaat verder in het bijzonder aandacht naar herstelrecht in het strafrechtelijke domein (Mediation in Strafzaken). De minister geeft aan dat in de komende miljoenennota daar -eindelijk – structureel geld voor wordt gereserveerd. En dat betekent dat ook bij Merlijn de opleiding ‘Mediation in Strafzaken’ , die we vanwege de onduidelijkheid over de voortgang tijdelijk hadden bevroren, opnieuw wordt opgestart!


6 april 2017:
De financiering voor mediation in het strafrecht is rond. Daarmee komt deze vorm van herstelbemiddeling vanaf dit jaar in alle arrondissementen beschikbaar.

Dit betekent dat het Openbaar Ministerie en de rechtbanken vanaf nu zaken kunnen selecteren en aanmelden. De verwijzing verloopt voorts via de Mediationbureaus van de rechtbanken naar gekwalificeerde mediators in strafzaken.

De eisen zijn: men moet MfN-registermediator zijn, ingeschreven staan bij de Raad voor Rechtsbijstand én daarnaast de verdieping Mediation in strafzaken hebben voltooid. De “nieuwe” strafrechtmediators zullen eerst 3 maal onbetaald een co-mediation moeten doen met een (door de pilot) ervaren mediator. Daarna kan de mediator in co-mediation worden ingezet. Per mediation wordt een vast bedrag van € 800,00 excl. btw (€ 968,– incl. btw) betaald.
Deze tarieven en vereisten gelden landelijk.
Alle rechtbanken moeten volgende week aan de landelijke coördinator Mediation in Strafzaken een lijst met deze gegevens aanleveren en bekeken zal worden of alle rechtbanken beschikken over voldoende gekwalificeerde strafrechtmediators.
Wilt en kunt u meedoen dan horen de aan de Rechtbanken verbonden mediationbureaus graag zo spoedig mogelijk van u!!!


Als mediator in strafzaken werken?

Bekijk de opleidingsdata hier.
Yolande de Best en Rozita van Schadewijk – docenten Mediation in Strafzaken

Lees meer over mediation:

https://www.merlijngroep.nl/blog/verschillende-meningen-conflictbeheersing-mediation-in-strafzaken/