Elk gesprek kan beter!

Elk gesprek kan beter!
conflict Conflicthantering Conflictoplossingsmethode Merlijn Advies Groep

Nieuwe inzichten om in te spelen op non-verbale dynamiek

Ons gezicht, onze gebaren en houding bevatten veel informatie, maar het is niet altijd even makkelijk om die informatie goed te duiden. Is iemand boos over wat je hebt gezegd? Glimlacht iemand omdat ze je aardig vindt of zenuwachtig is? Trekt iemand zijn wenkbrauwen op om zijn ongenoegen te laten blijken, of omdat hij oprecht verbaasd is? In sommige situaties begrijpen mensen elkaar wel, maar we zien ook veel situaties, waarin mensen elkaar nog steeds niet begrijpen, en het non-verbaal gedrag van anderen verkeerd interpreteren. Gevolg is dat gesprekken soms weinig resultaat opleveren, dat kansen blijven liggen, misverstanden ontstaan en zelfs dat conflicten ontstaan vanuit onbegrip en beeldvorming over elkaar.

Als bestaande non-verbale methoden zouden werken was dit probleem vermoedelijk wel opgelost. Onderhandelaar, mediator en onderzoeker Herman Ilgen van het Instituut voor Non-verbale Strategie Analyse (INSA) heeft vanuit bestaande literatuur, eigen onderzoek en de praktijk een methode ontwikkeld om non-verbale informatie te gebruiken om tot een beter begrip tussen mensen te komen. Het gaat er om dat gelaatsexpressies niet alleen iets zeggen over wat iemand op een bepaald moment voelt, maar ook meer algemene gedragsneigingen en persoonlijkheid stijlen blootleggen.

Vernieuwend wetenschappelijk onderzoek

Nooit eerder was er wetenschappelijk onderzoek gedaan naar bewegingen in het gezicht die iemand zeer frequent laat zien. Na 9 jaar is een uitgebreid en vernieuwend onderzoek in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam nu afgerond en gepubliceerd. Het onderzoek laat zien dat gezichtsuitdrukkingen ook daadwerkelijk iets zeggen over je persoonlijkheid. Inmiddels loopt er een vervolgonderzoek.

Praktische methode

INSA wil mensen een andere tool aanbieden voor de eigen persoonlijke ontwikkeling, maar ook voor het begrijpen van anderen, het oplossen van conflicten en het behalen van betere resultaten in gesprekken, door meer in te spelen op de non-verbale dynamiek van anderen en door inzicht te krijgen in de eigen non-verbale impact op die anderen.

Het wetenschappelijk onderzoek heeft een stap gezet in het verder onderbouwen van deze methode, en de toepassing van deze methode in de praktijk van mediations, persoonlijke coaching, HR, leidinggeven, teamwerk, interview situaties, onderhandelingen, etc.

Zelf leren?

De nieuwe training Inspelen op Non-verbale Dynamiek kan gevolgd worden door iedereen met een open oog voor anderen en voor nieuwe inzichten in het functioneren van mensen in interactie (inclusief zichzelf).

Bekijk de training Inspelen op Non-verbale Dynamiek:

https://www.merlijngroep.nl/opleiding-training/inspelen-op-non-verbale-dynamiek/