Wat doe je, als mensen niet meer met elkaar praten?

niet praten - Blog - Merlijn Groep
conflict conflictcoaching Merlijn Advies Groep

Wanneer partijen niet meer met elkaar praten nodig ik een ieder apart uit om met hen het conflict te bespreken in een voorgesprek.

Het doel is om structuur aan te brengen, informatie te vergaren en ook om de betrokkene(n) helderheid te verschaffen over waar het conflict in de kern om gaat. Hierbij gebruik ik de theorie van de ‘Verbindende Communicatie’ die gebaseerd is op het gedachtengoed van ‘Geweldloze Communicatie’ van Marshall Rosenberg.

Voorgesprek

Tijdens het voorgesprek vraag ik naar de FEITEN: dit zijn de gebeurtenissen die door iedere partij worden waargenomen en waar alle betokkenen in de casus het over eens zijn. Daarna vraag ik naar het moeras van de PROBLEMEN: op welke manier is er schade ondervonden en wat wil deze partij niet meer dat er gebeurt. Als derde stap vraag ik naar de BEHOEFTE: Wat heeft de betrokkene nodig; waar verlangt zij/hij naar; wat motiveert haar/hem; wat is essentieel voor haar/hem etc. De vierde stap gaat over ACTIES: welke acties zouden kunnen worden uitgevoerd om tegemoet te komen aan de wensen en behoeften die zijn geformuleerd bij de derde stap.

Inzicht

De ‘Geweldloze Communicatie’ loopt als een rode draad door dit voorgesprek. Ik help betrokkenen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gevoelens. Ik leid hen om uiting te kunnen geven aan hun boosheid of verdriet, zonder de ander daarvoor te veroordelen. Ik geef hen inzicht in hun eigen gevoelens en behoeften en hoe zij die kunnen vertalen in de toekomstige mediation met de andere betrokkene(e). Tijdens het voorgesprek vraag ik partijen om zich een (nieuwe) communicatietechniek aan te leren, zodat zij zich beter kunnen uiten en de ander hen beter kan horen met als resultaat dat men zich niet persoonlijk aangesproken en aangevallen voelt. Daardoor kunnen er uiteindelijk afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Meer lezen over omgaan met een conflict?

https://www.merlijngroep.nl/blog/vijf-tips-voor-omgaan-met-een-conflict/