Geheimen van Conflictcoachen

Geheimen van Conflictcoachen
conflict Conflictbemiddelaar conflictcoaching Mediation Merlijn Advies Groep trainingen Vertrouwen

8 geheimen van conflictcoaching

Geheim 1: de Definitie

 • Een conflict is een botsing van waarheden die niet in een verhaal passen.
 • Een waarheid is samengesteld uit behoeften, belangen, misverstanden, emoties en percepties.
 • Conflictcoaching gaat over het leren van elkaars waarheden en het maken van een gezamenlijk verhaal.

Geheim 2: Essenties van Conflictcoaching

 • Conflictcoaching is een bijzondere vorm van coaching met als vast leerdoel: conflictvaardiger worden voor, tijdens en na een conflict. Dat kan met 1 persoon, met groepen, teams, afdelingen, directies, organisaties en nog groter.
 • Doelstelling is het verbeteren van samenwerking zodat betere prestaties sneller tot stand komen. Denk daarbij aan weerbaarheid van mens en organisatie, verhoging van veerkracht, verbetering communicatievaardigheden, aanspreken op ongewenst gedrag, belonen van gewenst gedrag.

Geheim 3: Ken de winst van goedgecoachte conflicten

 • Duidelijkheid over rollen, doelen, taken, resultaten;
 • Verbetering van de kwaliteit van product of dienst, iedereen op scherp;
 • Verbetering van communicatie -> verbetering van relaties -> vergroting van onderling vertrouwen;
 • Creativiteit wordt constructief ingezet;
 • Managers kunnen weer hun ding doen;
 • Conflictvaardige mensen zijn gelukkiger medewerkers;
 • Gelukkige medewerkers zorgen voor betere bedrijfsresultaten.

Geheim 4: Je visie

 • Een conflict is een proces geen momentopname.
 • Waar mensen samenwerken, zijn conflicten.
 • Een conflict is een waardevolle leersituatie. Gun mensen hun conflict, grijp niet te snel in.
 • Er bestaat geen gelijk, schuld of fout, het gaat om de onderliggende belangen en behoeften.
 • Het gaat niet om het verleden, maar om de toekomst: hoe gaan we verder gegeven de huidige situatie.
 • De winst van conflicten zit in de dialoog tussen de conflictpartners.

Geheim 5: je houding

 • Het is niet jouw conflict, laat het bij de conflictpartners.
 • Stuur op de relatie en verlies je niet in de inhoud.
 • Vertrouw op de volwassenheid van je medewerkers en blijf alert op escalatie: let op de communicatie en interactie.
 • Geef conflictpartners tijd en ruimte om hun conflict uit te praten, haal ze niet uit elkaar.
 • Wees bewust van je eigen OMA (opvattingen, meningen, aannames) en laat die thuis.

Geheim 6: Begrijp conflictescalatie


Geheim 7: Herken Escalatie

Een escalerend conflict herken je aan de verandering in interactie, o.a. aan:
 • Welles-nietes-debatten, alles om elkaar te overtuigen
 • Dichte deuren of vermijding van elkaar
 • Ijzige beleefdheid of eindeloze, verhitte discussies
 • Partij trekken, ook als er niets te kiezen is

Geheim 8: De praktijk

 • Hou het conflict in de winstfase : benadruk gezamenlijk doel, gezamenlijke inspanningen, gezamenlijk succes.
 • Simpele vragen als signaal: Wat gebeurt er? Is dit normaal voor jullie? Lukt het een beetje?
 • LUISTEREN, LUISTEREN, LUISTEREN, zonder oplossingen te zoeken.
 • Benoem emoties daardoor krijgen die de ruimte, dat lucht op.
 • Richt je op gedrag. Laat conflictpartners benoemen van welk gedrag ze last hebben. Geef ruimte voor uitleg.

Lees meer over conflictcoaching: 

https://www.merlijngroep.nl/blog/oplossingsgericht-coachen/