Worden jongeren gedwarsboomd om OR-lid te worden? Nee dus!

Worden jongeren gedwarsboomd om OR-lid te worden? Nee dus!
CAO HRM Medezeggenschap ondernemingsraad OR WOR

Nog niet zo lang geleden verscheen op LinkedIn een groepsdiscussie over deze vraag. Aanleiding hiertoe was de stelling van FNV Jong als zouden jongeren door oudere werknemers gehinderd worden om tot de OR toe te treden. Daarmee schermde FNV Jong met het feit dat slechts 20 % van de OR-leden jongeren warfen, terwijl ze 33 % van de beroepsbevolking uitmaken. Toen ik dat las vond ik het allemaal niet zo schokkend: een derde van de beroepsbevolking door een vijfde vertegenwoordigd. Hoe erg kan je het hebben!

Grappig te ontdekken dat FNV Jongeren in latere publicaties (recent nog de eigen website) nu juist de verantwoordelijkheid bij de jongeren zelf legde. Wat de reden van deze omslag was, is mij onduidelijk. FNV Jong stelde het duidelijk: net als oudere werknemers hebben jongere werknemers behoefte aan een structuur waarin ze hun participatie vorm kunnen geven. OR en WOR bieden die structuur. En ook het feit dat de WOR van alle wetten in Nederland de minst strak georganiseerde is, kan dus geen belemmering voor ze zijn om tot een OR toe te treden. Een en ander is al eerder onderschreven in een rapport dat de CAOP in 2010 liet verschijnen. De enige echte verandering kan ‘m zitten in de manier van communiceren: kortere berichten en meer gebruik maken van social media. Dat zou jongeren dan meer aanspreken. Zou. Want ook op dit punt lijken jongere en oudere werknemers min of meer gelijk op te trekken.

Wat FNV Jong nu precies heeft bewogen om deze LinkedIn discussie aan te gaan, weet ik niet. Maar gelet de vele bijdragen die het opriep (ook bij mij) en die het tegendeel aantoonden, geeft aan dat jongeren zich niet teruggezet voelen. Eerder het tegendeel is waar. Maar dan moeten jongeren zelf het heft in handen nemen. Ze zijn er mondig genoeg voor.

Lees meer over de OR:

https://www.merlijngroep.nl/blog/de-rol-duurzame-inzetbaarheid-or-en-de-rie/