De 5 meest gestelde vragen over scheiden.

De 5 meest gestelde vragen over scheiden.
Bemiddelen conflict Samenwerking

Scheiden doen de meeste mensen echt niet lichtzinnig. Er wordt minstens door een van beiden al lang over nagedacht en van alles geprobeerd om er toch iets van te maken. Soms lukt het niet en dan komen mensen bij een echtscheidingsmediator of advocaat met hun vragen.

Scheiden kan je samen doen, met een echtscheidingsmediator of een advocaat scheidingsbemiddelaar. Als dat niet (meer) kan, met elk een eigen advocaat. Je hoeft overigens niet getrouwd te zijn om het toch goed te willen regelen als je uit elkaar gaat. In dat geval zullen de meeste mensen niet naar een advocaat, maar naar een mediator gaan.

1.      Wat moet er allemaal gebeuren? We hebben geen idee.

Als je gaat scheiden is er veel werk te verzetten, vooral als er ook kinderen bij betrokken zijn moet er zowel een ouderschapsplan als een echtscheidingsconvenant gemaakt worden. Maar allereerst moet er je er voor zorgen, dat de reden van het uit elkaar gaan als partners geen besmetting veroorzaakt in de niet te verbreken relatie van ouders. Het ombuigen van een partner relatie naar die van collega ouders. “je hoeft elkaar niet aardig te vinden, maar je moet wel samen kunnen werken”. Ruzies moeten niet doorgaan na de scheiding. Het is belangrijk om je eigen aandeel in wat er mis ging te herkennen en ervoor te zorgen dat die gedrag en communicatiepatronen niet doorgaan na de scheiding.

2.      Wat moet er allemaal geregeld worden voor de kinderen?

In een ouderschapsplan leg je alle afspraken vast die te maken hebben met de kinderen. Wat voor ouders willen wij zijn, zodat onze kinderen als ze volwassen zijn kunnen zeggen: “Onze ouders zijn wel gescheiden, maar we hebben toch een fijne jeugd gehad”. Dan gaat het erom: Als wij dit willen, hoe gaan we daar dan met elkaar over communiceren? Waarover, wanneer, hoe – persoonlijk, per telefoon, tekstberichten, mail – hoe vaak overleggen we? Wie zorgt wanneer voor de kinderen en hoe doen we dat met verjaardagen, feestdagen en vakanties? Wie betaalt wat? Hoe gaan we om met het gedeelde gezag en verantwoordelijkheid over onze kinderen? Wat besluiten we altijd samen en wat beslissen we zelfstandig?

3.      Wat moet er geregeld in een convenant?

In een scheidingsconvenant worden alle zakelijk dingen vastgelegd. De invulling hangt o.a. af van een gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden getrouwd zijn. Wat doen we met het huis, wie blijft er wonen? Verkopen of proberen te houden voor een van beiden? Hoe verdelen we alle spullen die we hebben? Hoe gaat het met de opgebouwde pensioenen? Wat te doen met schulden en bezittingen en hoe gaan we om met alimentatierechten en plichten.

4.      Wat kost een scheiding?

De kosten van een scheiding kunnen heel erg verschillen. Als beiden recht hebben op gesubsidieerde rechtsbijstand (www.rechtsbijstand.nl) kan een scheidding al voor rond de €100, – per persoon geregeld worden. Zo niet, dan kan het afhankelijk van hoe hard er gevochten wordt wel oplopen tot tienduizenden euro’s. Voor het regelen van een goede echtscheiding door een mediator, in een situatie waar kinderen bij betrokken zijn, zijn gewoonlijk tussen de 12 en 20 uur nodig. Daarin zitten dan de gezamenlijke gesprekken en het vastleggen van de afspraken in de formele stukken.

5.      Welke procedures hebben we mee te maken

Hier maakt het wel verschil of je gehuwd bent of niet. Als je niet getrouwd bent mag je met goede afspraken op papier en beider handtekeningen daaronder alles zelf regelen. Als je wel getrouwd bent is een ouderschapsplan voorwaarde voor de rechtbank om de scheiding uit te spreken. Alleen een advocaat- procureur kan het juridische deel van de scheiding bij de rechtbank regelen. Wanneer je met een mediator alle afspraken hebt gemaakt en die mediator is geen advocaat, is er voor de formele afhandeling wel een nodig. Meestal zorgt de mediator daarvoor. Het door beiden ondertekende ouderschapsplan en scheidingsconvenant worden naar de rechtbank gestuurd. Daarbij hoort een uittreksel uit het huwelijksregister en een voor ieder kind uit het bevolkingsregister. Van de ouders een kopie van een geldig identiteitsbewijs.

Een rechter spreekt de echtscheiding uit. Als alles goed geregeld is, is dat een papieren zaak. Je hoeft er niet voor naar de rechtbank. De rechter geeft een “beschikking” af, waarin alle afspraken die je gemaakt hebt worden vastgesteld. Met instemming van beide, bijna ex-partners, laat daarna de advocaat de echtscheiding inschrijven in het bevolkingsregister van de gemeente. Die datum is de formele datum waarop je gescheiden bent.

Als je het niet over alles eens bent geworden heb je de rechter nodig om knopen door te hakken. Er komt dan een rechtszitting waar je beiden aanwezig bent met je advocaat. Op basis van de stukken de argumenten van de advocaten spreekt de rechter dan een oordeel uit.

Lees meer over een scheidingsmediator:

https://www.merlijngroep.nl/mediators/echtscheidingsmediator/