In vol vertrouwen vertellen

Scriptie-In vol vertrouwen vertellen-Merlijn Groep
conflict Geheimhouding Merlijn Advies Groep Merlijn Events

Afgelopen maanden is Cherrys Hansen druk bezig geweest met haar afstudeeronderzoek bij Merlijn Groep.

Gedurende deze periode heeft zij onderzoek verricht naar privacywetgeving in relatie tot de werkzaamheden van de vertrouwenspersoon. Daarnaast hoopt Cherrys dat haar onderzoek meer duidelijkheid biedt ten aanzien van de privacy van de cliënten.

Een aantal onderwerpen in haar scriptie zijn:

  • Privacy en de wet bescherming persoonsgegevens
  • Praktijk binnen de LVV & Merlijn Advies Groep
  • Geheimhouding
  • Conclussies
  • Aanbevelingen

Vandaag vindt haar verdediging plaats op de Juridische Hogeschool in Tilburg. Heel veel succes Cherrys namens alle Merlijners.