Vertrouwen binnen mediation, een groot goed

Vertrouwen binnen mediation, een groot goed
conflict Conflicthantering Geheimhouding Mediation Merlijn Advies Groep Ontslag

Een mediationtraject biedt voor alle betrokken partijen een hoop voordelen. Een gang naar de rechter blijft achterwege, de kosten lopen niet torenhoog op. En, misschien wel het belangrijkste, partijen komen nader tot een ander in plaats van dat een conflict in de rechtszaal verder escaleert. Toch kan het voorkomen dat een mediationtraject uiteindelijk niet het gewenste resultaat heeft. Ook dan is het van groot belang dat de betrokkenen zwijgen over wat tijdens de mediation is besproken. Vertrouwen is namelijk een van de kernwoorden binnen mediation.

Maar wat als een van de partijen toch uit de school klapt?

Geheimhouding bij mediation

Een wettelijke geheimhoudingsplicht bij mediationtrajecten bestaat niet. Het is daarom van groot belang dat een dergelijke geheimhouding contractueel wordt vastgelegd in een mediationovereenkomst. Gebeurt dat niet, dan zijn partijen naderhand niet gebonden aan enige geheimhouding. Zeker na een mislukt traject kan een van de betrokkenen uit onvrede zijn verhaal aan derden doen. Niet chique, maar in de praktijk zeker geen zeldzaamheid.

Een gerechtelijke procedure?

Terug naar de situatie dat wél geheimhouding is overeengekomen. Bij schending daarvan is de bewuste partij sowieso schadeplichtig jegens de ander. Interessant is ook het vervolg: na een mislukt mediationtraject kan onverhoopt toch een gerechtelijke procedure volgen. Denk aan mediation na echtscheiding of een arbeidsconflict. Hoe wordt de omgang? Is een ontslag niet meer af te wenden? Het zijn vragen waar uiteindelijk een rechter een knoop over kan doorhakken.
Maar mag in een dergelijke procedure een beroep worden gedaan op wat tijdens de mediation is ingebracht? Dient de waarheidsvinding tijdens een procedure te prevaleren boven het vertrouwen van mediation?
Daarop antwoorden rechters in de regel ontkennend, zo blijkt uit vaste rechtspraak. Hetgeen binnen mediation is besproken blijft dus tijdens een procedure buiten beschouwing, mits een geheimhoudingsverklaring is overeengekomen. De ratio daarachter is dat de betrokkenen met het volle verstand voor geheimhouding hebben gekozen en daar op een later moment niet op kunnen terugkomen. Een en ander blijkt overigens ook uit de gedragsregels voor de advocatuur: advocaten mogen geen mededelingen voor de rechter doen over schikkingsonderhandelingen. Een advocaat die toch vertrouwelijke mediationstukken in een procedure bracht, werd onlangs door de Raad van Discipline in Amsterdam berispt.

Kortom: de rechtspraak hecht veel waarde aan het vertrouwelijke karakter van mediation. Dat draagt bij aan het open karakter van een mediationtraject, waardoor de kans op een succesvolle afronding groter is. Maar toch, voor alle zekerheid, vergeet nooit de geheimhouding contractueel vast te leggen!

Vragen over mediation? Bel 073 532 3582

Lees meer over de conflictoplossingsmethodes:

https://www.merlijngroep.nl/blog/21-conflictoplossingsmethoden/