Omgaan met agressie

Agressietraining

2-daagse

x
  • Bedrijfsinformatie

  • Factuurinformatie

  • Overige informatie

In veel organisaties kunnen medewerkers geconfronteerd worden met agressie en intimiderend gedrag. Alleen al het feit dat niet iedere wens van een cliënt zal kunnen worden ingewilligd, kan al leiden tot agressie. Bij adequaat gedrag, gebaseerd op relevante kennis, kunnen medewerkers veel agressief gedrag voorkomen of het temperen (de-escaleren) wanneer het zich voordoet. De training richt zich op het aanbrengen van zulk adequaat gedrag en geeft de kennis die daarvoor nodig is.

Agressietraining wordt onder meer gevolgd door:

  • Professionals die beroepsmatig veel met agressie te maken krijgen;
  •  Medewerkers/professionals die meer incidenteel met agressie te maken krijgen;
  • Medewerkers van call centers bijvoorbeeld op het gebied van klantenservice.

Te behalen resultaten

  1.  De medewerker kent oorzaken en achtergronden van agressief gedrag.
  2.  De medewerker kan zich assertief opstellen en grenzen stellen.
  3.  De medewerker kan de-escalerend optreden bij agressie.
  4.  De medewerker kent en beheerst zijn eigen gevoelens bij confrontatie met agressie.

Wilt u deelnemen?

Data & Locaties

Voor data & Incompany kunt u contact opnemen met het secretariaat:
info@merlijngroep.nl
073 532 3582

Te behalen punten

neem svp contact op voor ons NOVA PE-programma
12 MfN cat. 2

Docenten

Download de brochure