Profiel verandermanager/ondersteuner ‘Regisserend Lochem’

criteria - Verandermanager - Blog
Medezeggenschap OR Systemisch werken WOR

Uitgangspunten

De kern uitgangspunten van ‘Regisserend Lochem’ zijn: lerende organisatie en operationeel ontwikkelen.

Een verandermanager /ondersteuner moet in onze visie daarom vooral een coach zijn. Hij moet processen en de verantwoordelijkheden niet overnemen en zelf gaan dragen, maar anderen juist daarin ondersteunen, want zo kunnen de organisatie en haar medewerkers zelf leren. De opgave voor de verandermanager/ondersteuner is ontwikkelen, niet implementeren. Het moet o.i. veel meer een ondersteuner zijn dan een manager/projectleider en zichzelf zo snel mogelijk overbodig maken doordat in het ontwikkelingsproces ook anderen intern zijn of haar rol gaan overnemen.

Profiel

 • Initieert, activeert en ondersteunt processen, projecten en mensen
 • Houdt overzicht over het totale proces
 • Heeft inzicht in alle parallelle processen
 • Maakt deze actief zichtbaar voor betrokkenen
 • Spreekt betrokkenen aan op afspraken en verantwoordelijkheden
 • Ziet toe op tijdige en open rapportage naar alle stakeholders
 • Maakt successen zichtbaar
 • Signaleert en adresseert knelpunten, belemmeringen en belemmerende dynamiek en adviseert over oplossingen.
 • Onderkent op welk niveau belemmeringen liggen: moeten, mogen, willen, kunnen
 • Focust op onderstroom (de subjectieve, zachte kant) èn bovenstroom (de objectieve, harde kant)
 • Maakt optimaal gebruik van kwaliteiten binnen de organisatie, ziet ook de beperkingen en maakt beide zichtbaar (via adequate meetinstrumenten). Adviseert over oplossing en aanpak
 • Focust op korte termijn succes in het perspectief van duurzame langere termijn oplossingen
 • Is vasthoudend in de doelen en flexibel in de weg daar naartoe
 • Signaleert tijdig als doelen bijgesteld moeten worden
 • Is een samenwerker pur sang
 • Is een verbinder, een netwerker, die constructieve relaties opbouwt en onderhoudt
 • Heeft een coachende houding. Weet welke rol hij op welk moment als coach moet pakken: gids, leraar, mentor, sponsor
 • Is duidelijk over kaders, verwachtingen en grenzen
 • Is zacht op de mens en hard op de inhoud
 • Heeft systemisch inzicht. Snapt wat interventies bij mensen of processen betekenen voor het grotere geheel
 • Is gevoelig voor wat er in het systeem speelt en kan dat verwoorden en adresseren
 • Is een levend voorbeeld van ‘leren in de organisatie’
 • Is transparant en open in communicatie en gedrag
 • Geeft gevraagd en ongevraagd feedback op alle niveaus in het systeem
 • Is in zijn uitingen voorbeeld van de gewenste cultuur en draagt die consequent naar alle geledingen uit

Ervaring

 • Heeft ervaring met begeleiding/training in (kleinere) gemeenten, ook op niveau directie
 • Heeft ervaring met projectmatige aanpak
 • Heeft ervaring met veranderingsprocessen op drie niveaus: individueel, team, organisatie
 • Heeft ervaring met het begeleiden van teamontwikkeling
 • Heeft leidinggevende ervaring
 • Heeft ervaring als coach (persoonlijke ontwikkeling)

Bekijk ons gehele systemische trainingsaanbod hier in een overzichtelijke blog! Klik hier

Meer lezen?

https://www.merlijngroep.nl/blog/regisserend-lochem/