Ontbinding samenwerkingsovereenkomst naar Zwitsers recht

Foto-blad-druppel-Merlijn Groep
achterban conflict Mediator Merlijn Advies Groep

Mediation

In de beëindiging van een samenwerkingsovereenkomst die twee Nederlandse stichtingen naar Zwitsers recht voor 10 jaar waren aangegaan, ontaardt het dispuut over de interpretatie van de ontbindende voorwaarden na opzegging van de overeenkomst door B, in een conflict. Na ruim een jaar voornamelijk schriftelijk “communiceren” biedt één van de partijen de ander mediation aan en wendt zich na instemming met de contractpartij tot ons. We stellen vast dat alle inhoudelijke en juridische aspecten in de communicatie tussen partijen al aan de orde zijn geweest en dat de oplossing van het conflict gezocht moet worden in de “onderstroom”. Hiervoor is mediation inderdaad de meest passende  interventie.

oplossing

Al in de eerste bijeenkomst, waarin vooral partij B heel gespannen aan tafel zit, komt het tot een emotionele uitbarsting van partij B. Daaruit wordt duidelijk dat de zaak voor deze partij ook een heel persoonlijk en emotioneel geladen accent heeft. Partij A bleek hiervan geen notie te hebben. De emoties van B raken partij A zichtbaar. Ze zien elkaar weer als medemens in plaats van als vijand. In de daaropvolgende bijeenkomst, een week later, lijkt partij A een handreiking tot een oplossing te “verpakken”. Partij B merkt dat niet op en er ontstaat een weinig zinvol gekissebis. Na een paradoxale interventie mijnerzijds (“Dit schiet niet op, en bovendien ben ik daar niet voor”) pak ik als mediator de handreiking van partij A op en maak de bedoeling duidelijk. Dan blijkt het voorstel van A inderdaad een werkbare oplossing te bevatten. Partij B reageert verrast en verwonderd als dat tot hem doordringt. Na schorsing –voor overleg door B met de bestuurlijke achterban- wordt de aangereikte oplossing door partij B geaccepteerd. Een concepttekst voor een overeenkomst van 2 A4-tjes wordt door beider (in de materie gespecialiseerde) juristen uitgewerkt tot een vaststellingsovereenkomst van 14 pagina’s.
In een juridisch complex lijkend conflict bleek een vroege opening naar de onderliggende emoties tot een verrassend snelle en voor beide partijen bevredigende oplossing te hebben geleid.

Lees meer over conflicten:

https://www.merlijngroep.nl/blog/zelfsturing-vereist-vaardigheid-om-conflicten-op-te-lossen/