Buurtbemiddeling 073

Buurt, Blog 'Buurtbemiddeling 073' - Merlijn Groep
Basisopleiding mediator Bemiddelen conflict Conflictbemiddelaar Conflicthantering Conflictoplossingsmethode Mediation Merlijn Advies Groep

Beter een goede buur, dan …

Goede buren, betere buurten

Iedere bewoner heeft behoefte aan rust in de buurt of wijk en het huis waarin hij of zij woont. Meestal gaat het samenleven in de buurt goed. Toch komt het wel eens voor dat een situatie ontstaat waarin buren (over)last van elkaar hebben en zich gaan ergeren. Dan kan het gebeuren dat er niet wordt gepraat met de ander en dat er een conflict ontstaat.

Wat als het mis gaat?

Een conflict kan leiden tot pesterijen of ruzie. Soms is er zelfs helemaal geen contact meer mogelijk. Dan gaan mensen elkaar ontwijken of negeren. Komen bewoners er met elkaar niet uit dan kunnen zij de hulp van Buurtbemiddeling073 inroepen. Wij brengen buren met elkaar in gesprek als ze dat zelf lastig vinden. Op deze manier helpen we om te voorkomen dat conflictsituaties uit de hand lopen.

Wat doet Buurtbemiddeling073

Wij werken met bemiddelaars die speciaal zijn opgeleid om te bemiddelen bij burenconflicten (zoals de basisopleiding tot Mediator gevolgd hebben). De bemiddelaars zijn bewoners uit de gemeente Den Bosch en omgeving. Zij gaan eerst in contact met de melder. Daarna zoeken zij contact met de andere buur. Als blijkt dat beiden willen meewerken aan een bemiddelingsgesprek dan organiseren wij dat  op een neutrale plek, meestal in een wijkplein of buurthuis. De bemiddelaars zijn ondersteunend aanwezig tijdens het bemiddelingsgesprek zodat bewoners ieder hun verhaal kunnen doen. De bemiddelaars helpen  met het vinden van de gewenste oplossing waar beide bewoners achter staan. Als zij willen dan worden de gemaakte afspraken schriftelijk vastgelegd in een bemiddelingsovereenkomst.  Na 6 weken bellen de bemiddelaars om te vragen hoe het gaat.

Buurtbemiddeling073 werkt vanuit

 • Neutraliteit
 • Respect
 • Verbinden
 • Eigen verantwoordelijkheid

Wat biedt Buurtbemiddeling073

 • Onze bemiddelaars zijn onafhankelijk en onpartijdig.
 • Alle gesprekken zijn vertrouwelijk.
 • Wij nemen zo snel mogelijk contact op om te voorkomen dat ruzies uit de hand lopen.
 • Tijdens een bemiddeling kunnen bewoners leren anders te kijken naar de situatie.
 • Zij beslissen samen welke afspraken ze maken.
 • Bemiddeling is kosteloos voor bewoners.
 • Na bemiddeling hebben bewoners vaak beter contact met elkaar.

Buurtbemiddeling073 wordt (mede) mogelijk gemaakt door Gemeente ’s-Hertogenbosch, BrabantWonen, Zayaz, Kleine Meierij, Mooiland, CCV, politie.
Door het CCV zijn wij erkend met een Pluscertificaat

Buurtbemiddelaar worden bij Buurtbemiddeling073?

Stuur dan een mail naar Merlijn info@merlijngroep.nl en wij zorgen dat er contact wordt opgenomen met u.

Aansluiten bij andere locatie buurtbemiddeling in Nederland?

https://www.merlijngroep.nl/blog/vaardigheden-als-mediator-buurtbemiddeling/