(gratis) Online workshops voor organisaties die een veilige werkomgeving willen creëren

(gratis) Online workshops voor organisaties die een veilige werkomgeving willen creëren
bedrijfscultuur Communicatieve vaardigheden Conflictoplossingsmethode Geheimhouding Merlijn Advies Groep Vertrouwen Vertrouwenspersoon

Waarom

Veel organisaties worstelen naar aanleiding van alle commotie rond de seksuele intimidatie bij The Voice met de vraag of dit ook bij hen kan gebeuren en of ze dit kunnen voorkomen. Het antwoord op de 1e vraag is volmondig ‘ja’; op de 2e vraag is het antwoord: “Je kunt het niet helemaal voorkomen, maar wel zorgen dat het niet zo groot wordt”.

Waarom is het belangrijk om hier aandacht aan te besteden? Niet alleen omdat het wettelijk moet, maar het bespaart u ook geld (verzuimkosten/reputatieschade) en u zorgt voor een veilige en prettige werkomgeving.

Er wordt op dit moment in diverse (social) media sterk gefocust op de inzet van een vertrouwenspersoon om een veilige werkomgeving te creëren. En ja, dit is absoluut heel belangrijk, maar er is veel meer dat kan en moet gebeuren. Denk onder andere aan het opstellen van beleid, actieve betrokkenheid van het management, voorlichting aan leidinggevenden en medewerkers.

En wat doe je als signalen krijgt dat er sprake is van ongewenst gedrag? Vrijwel niets doen, zoals John de Mol lijkt te hebben gedaan, of ga je actief er mee aan de slag? Bijvoorbeeld door een extern onderzoek te laten uitvoeren. En als er slachtoffers zijn, hoe zorg je dat zij zo goed mogelijk ondersteund worden?
Als de Arbeidsinspectie uw organisatie komt controleren op dit gebied, zijn er 10 punten waar u aan moet voldoen. Weet u al welke? En of dit in uw organisatie goed geregeld is?

Wie?

Merlijn Advies Groep heeft heel veel kennis op dit gebied en die willen we graag met u delen. Op die manier kunnen we u ondersteunen bij het voorkomen van ongewenst gedrag, waaronder seksuele intimidatie, in uw organisatie. U kunt onder andere denken aan het inzetten van een externe vertrouwenspersoon, het verzorgen van trainingen van uw interne vertrouwenspersonen en/of het management, het coachen van slachtoffer, leidinggevende of het team, het doen van onderzoek als er toch sprake lijkt te zijn van ongewenst gedrag, de inzet van Bedrijfsmaatschappelijk werker of mediator die kunnen bemiddelen bij het ontstane conflict, het vormen van een externe klachtencommissie. En nog veel meer.

Wat?

Daarom organiseren we een aantal online workshops via Teams, zodat u in korte tijd de relevante informatie krijgt die u in staat stelt een veilige werkomgeving voor uw medewerkers te scheppen. Deze workshops zullen maximaal 1,5 uur duren, met maximaal 20 deelnemers. Na een korte inleiding over de hoofdzaken rond het voorkomen van ongewenst gedrag, is er ruim gelegenheid vragen te stellen. Deelnemers krijgen na afloop de beschikking over een quick scan om hun organisatie door te lichten. Indien gewenst kan Merlijn die natuurlijk ook voor u uitvoeren.

Voor wie?

Deze online workshop is bestemd voor diegene in de organisatie die verantwoordelijk is voor het scheppen van een veilige werkomgeving. In principe is dat het hoogste management. Vaak wordt dit ook gedelegeerd aan HR. Daarom is deze workshop toegankelijk voor zowel management als HR functionarissen. Voor scholen in het PO, VO en MBO organiseren we later aparte bijeenkomsten.

Data

Voorlopig zijn de volgende workshops nog gepland, nl. op

  • Maandag 28 februari, 12.00 – 13.30 uur (Engelstalig)
  • Vrijdag 11 maart, 15.00 – 16.30 (Engelstalig)

 

Speciaal voor het onderwijs:

  • Vrijdag 11 maart, 09:00 uur tot 10:30 uur
  • Donderdag 17 maart, 13:00 uur tot 14:30 uur

Kosten

Voor relaties van Merlijn en hun introducés is deelname gratis. Weet u niet zeker of u tot deze categorie behoort, neem dan even contact met ons op via info@merlijngroep.nl. Voor overige deelnemers rekenen wij € 150,- .

Aanmelden

U kunt ons mailen via info@merlijngroep.nl en inschrijven op de workshop van uw keuze. Als er geen geschikte datum voor u bij zit, laat het ons dan weten via info@merlijngroep.nl . We zullen, zeker ook gezien de verwachte grote belangstelling, de komende periode deze workshops vaker geven en u dan informeren over de data.