Conflictcoaching: het onmogelijke mogelijk maken

Wat je schept ben je zelf

Een hippogrief is een hybride fabeldier, half paard (híppos) en half griffioen (gryps). Meestal wordt een hippogrief afgebeeld als een gevleugeld paard met de kop en de voorpoten van een adelaar. Paarden en griffioenen zijn vanouds vijanden. Daarom heeft Vergilius het over ‘een tijd waarin griffioenen en merries zullen paren’ als aanduiding van iets onmogelijks. Dit commentaar inspireerde anderen om min of meer tegendraads op papier een hippogrief te scheppen.
De hippogrief is een motief in de heraldiek en wordt soms afgebeeld op
wapenschilden. Net als vele andere mythische wezens is hij ook te vinden in moderne games, computerspellen en verhalen met een fantasythema, bijvoorbeeld in de Harry Pottercyclus.

Ook bij conflicthantering wordt het schijnbaar onmogelijke vaak voor je neus wel degelijk mogelijk. Hoe krijg je dat voor elkaar? Als mensen hun stellingen eenmaal hebben betrokken, geloven ze oprecht dat geen enkel compromis meer mogelijk is. Niets kan immers waarder zijn dan de eigen waarheid … Als je als bemiddelaar aan het begin van een eerste bijeenkomst de onverzoenlijkheid bij de conflictpartners beziet, kun je het Spaans benauwd krijgen – tenminste, als je jezelf beschouwt als iemand die persoonlijk verantwoordelijk is voor een oplossing, en als je het conflict als louter negatief beschouwt en de kansen ervan over het hoofd ziet. Als je echter de rust bewaart en met een open mind alle betrokkenen rustig laat vertellen hoe en waarom ze in hun loopgraven zijn beland, vallen vaak over en weer de schellen van de ogen. Al die onverzoenlijkheid blijkt dan zomaar toch tot iets gezamenlijks te kunnen leiden. Het onmogelijke gebeurt toch – en dat is geen fabeltje.

Meer weten over effectieve conflictaanpak? Ga dan naar www.merlijngroep.nl.

Deze tekst is afkomstig van de Coachingskalender 2021

Lees meer over conflicten:

https://www.merlijngroep.nl/actueel/conflict/