De toegevoegde waarde van conflictcoaching

De toegevoegde waarde van conflictcoaching - Blog - Merlijn Groep
conflictcoaching

Een teamleidster en een aantal van haar medewerkers hadden een conflict met elkaar. Uit onvrede over de gang van zaken saboteerden de medewerkers de werkzaamheden en de samenwerking.

Het conflict was inmiddels zo hoog opgelopen, dat de teamleidster zich ziek meldde. Om te voorkomen dat de afwezigheid van de teamleidster maanden zou duren, werd mij gevraagd om betrokkenen als conflictcoach te begeleiden.

De start van deze conflictcoaching

Bij aanvang van het traject heb ik ieder die bij dit conflict betrokken was, individueel gesproken. Behalve het verhaal dat ik over het conflict hoorde, kon ik ook waarnemen hóe er gesproken werd en wat daar het effect van was. Dit is belangrijke informatie, want al snel werd duidelijk dat de teamleidster zeer emotioneel betrokken was bij haar team. Zó betrokken, dat ze zich teveel ging bemoeien met de interactie tussen de teamleden onderling.

De teamleden gingen zich verzetten tegen de wijze waarop de teamleidster zich mengde in het team. Hoe meer aanwijzingen ze kregen, hoe recalcitranter ze werden.

Wat werkte nou precies?

Vanzelfsprekend was het belangrijk om te horen waar de teamleidster zo emotioneel op reageerde.  Blijkbaar was dat een onderwerp dat haar zodanig raakte, dat ze onvoldoende professioneel kon reageren. Hierop is ze vervolgens gecoacht.

Dat gold ook voor de medewerkers: welk aandeel hadden zij in het ontstaan  van de kern van het conflict? En wat maakte dat ze gingen klieren? Dat ze niet in staat waren om feedback te geven over de wijze waarop ze zich behandeld voelden? Bij de medewerkers ging de coaching over deze onderwerpen.

Vervolgens zijn er teambijeenkomsten geweest. Ieder heeft zich uitgesproken. Tijdens deze bijeenkomsten kon ik als conflictcoach de gesprekken steeds even stilleggen als de ineffectieve interactiepatronen zichtbaar werden. Door de betrokkenen te laten reflecteren op hun eigen gedrag en ieder te laten reageren op het effect hiervan, werd steeds meer duidelijk wat er nodig was om de samenwerking weer ‘gezond’ te maken.

Effect na een aantal maanden

Drie maanden na de conflictcoaching had ik een follow-up bijeenkomst met dit team. Ook nu weer was voor mij belangrijk waar te nemen hoe ieder met elkaar omging. De sfeer was prima. Er werden grapjes gemaakt, maar ook heldere feedback gegeven. Zowel over wat nog aandacht verdiende als over alles,  wat goed verliep!

Ik heb afscheid genomen en ik denk niet dat ik ze nog eens terug zal zien.

Meer lezen over conflictcoaching en mediation?

https://www.merlijngroep.nl/blog/wat-is-het-verschil-tussen-conflictcoaching-en-mediation/