Gedoe verbetert prestatie

Blog- Merlijn Groep
Bemiddelen conflict Conflictoplossingsmethode Merlijn Advies Groep

De droom van iedere werkgever is een stimulerende werkomgeving waar medewerkers met elkaar overleggen over hoe ze een project het beste kunnen aanpakken, waar medewerkers zelf het beste geven en dat ook verwachten van hun collega’s..

Dit betekent, onder meer, ook een veilige werkomgeving, een plek waar gesproken, maar ook geluisterd wordt. Een plek waar mensen de ruimte en het respect krijgen om te leren van hun fouten.
Om een mooie prestatie neer te zetten, heb je anderen nodig!

Kraken van de enigma-code

Zelfs Alan Turing, briljant wiskundige, had de enigma-code niet in zijn eentje kunnen kraken. Tijdens WO II ronselde de Britse geheime dienst een aantal mensen om deze code te kraken. Turing was een van degenen die werden geselecteerd. Zijn idee was om een machine (voorloper van hedendaagse computer) te bouwen die op hoge snelheid berekeningen zou kunnen uitvoeren. Hiermee zou de machine de mens ver achter zich laten.

Menselijke verhoudingen

De film “The Imitation Game” toont Turing als iemand die zijn mede-krakers regelmatig in de gordijnen joeg. Hij had geen oog voor menselijke verhoudingen. Hij focuste helemaal op de machine. Van een goede samenwerking was geen sprake, met als gevolg dat het team een aantal keer bijna werd opgeheven.
Uiteindelijk kreeg hij de leiding, ontsloeg mensen en nam anderen aan. Dit verminderde het vertrouwen in hem nog verder. Turing nam een vrouw aan als lid van zijn team, Joan Clarke. Zij voldeed aan zijn intellectuele eisen en hij had verder maling aan alle toenmalige conventies.
Clarke had oog voor de menselijke verhoudingen in het team en wees Turing op het belang van deze relaties. Dit maakte dat binnen de groep vertrouwen ontstond in de machine die Turing wilde bouwen.

Samenwerken

 Het kraken van de code lukte uiteindelijk via een gesprek in een café. Via dit gesprek vielen bij Turing een aantal dingen op hun plek, waardoor de machine de code kon kraken.

Turing speelde een grote rol in het kraken van de code, maar of hij er zonder de anderen in was geslaagd is de vraag. Het had in ieder geval langer geduurd. En tijd kostte in WO II niet alleen geld, maar ook mensenlevens. Het kraken van de enigma code heeft WO II met een aantal jaren verkort, waardoor miljoenen levens gespaard werden.
Als je een optimaal resultaat wilt bereiken, is samenwerken een vereiste. Samenwerken betekent een vergroot risico op conflicten. Mensen reageren op verschillende manieren, worden om verschillende dingen boos of geïrriteerd. Wanneer je je lot niet in handen wilt leggen van de mogelijke aanwezigheid van een vrouw als Clarke, is het aan te bevelen om meerdere, zo niet alle medewerkers, te leren over conflicten en te trainen in conflictvaardigheden.

Lees meer over conflicten:

https://www.merlijngroep.nl/blog/conflicten-zijn-geweldige-leersituaties/