Verzuim maar niet ziek

Blog - Verzuim maar niet ziek - mediator mevrouw Mr. F.J.N. ten Hoedt van Rintel- Merlijn Groep
Besluitvorming verzuim

Volgens de arbodiensten is zeker de helft van het ziekteverzuim niet te wijten aan een medische oorzaak, maar aan omstandigheden waardoor de medewerker zich ziek voelt, bijvoorbeeld conflicten op het werk, problemen thuis, te lang te veel gewerkt, de combinatie ouderschap, mantelzorg en drukke baan. Dat betekent dat je als werkgever veel kunt doen om het ziekteverzuim te verminderen en geld te besparen. Een dag arbeidsverzuim kost al gauw iets van €100, 00 tot € 200,00 per dag!

Ziek is ziek

Je kunt op verschillende manieren tegen ziekteverzuim aankijken. In de eerste plaats is ziekte een medisch fenomeen. Iemand krijgt griep, een hartinfarct of kanker. Dan wordt gekeken naar wat iemand niet meer kan. In de vroegere ziektewet zag je die opvatting terug: je kreeg ziekengeld voor de dagen dat je niet kon werken, los van de oorzaak van je ziekte. Als werkgever kon je daar weinig aan doen.

Het belastbaarheidsmodel

Langzamerhand werd duidelijk dat een medisch probleem niet automatisch hoefde te betekenen dat je ook ziek was. We gingen over naar het belastbaarheidsmodel: wat kun je, gegeven een ziekte of medisch probleem nog wel doen? Door op deze manier te kijken naar een zieke medewerker kun je veel ziekteverzuimuren besparen. Een medewerker die zittend werk doet, kan rustig doorwerken als hij een gebroken been heeft, als er maar vervoer is of als hij vanuit huis kan werken. Een medewerker met een zere keel hoeft niet de hele dag te praten, maar kan veel via mail en internet regelen. Als werkgever kun je daar wel op proberen te sturen, maar dat vinden veel leidinggevenden erg lastig.

De gedragskant van verzuim

Je kunt ook kijken naar de gedragskant van verzuim. Daarbij wordt aangenomen dat een ziekmelding het gevolg is van een (al dan niet bewust) beslissingsproces. De medewerker heeft talloze momenten om te kiezen of hij zich wel of niet zal ziekmelden, voordat hij het daadwerkelijk doet. In deze opvatting heeft de werkomgeving heel veel invloed op de uiteindelijke keuze. Want een medewerker die zich betrokken voelt bij zijn collega’s, zijn werk en zijn organisatie zal minder snel geneigd zijn zich ziek te melden, dan een medewerker die zich niet gewaardeerd en ongezien voelt.

Als werkgever kun je een wereld aan verzuimgeld winnen door gewoon een goede werkgever te zijn.

Meer lezen over verzuim?