Conflictcoaching: Het dankbare geschenk dat conflict heet

lamp - Blog - Merlijn Groep
Conflictbemiddelaar conflictcoaching Conflictoplossingsmethode Merlijn Advies Groep

Waar mensen samenwerken, zijn conflicten, je kunt ze niet vermijden.

Dan kun je er beter voor zorgen, dat conflicten je iets opleveren! Als je eens een conflict voor ogen neemt en

  • je zou de persoon waarmee je dit conflict had niet kennen
  • het zou je niet boeien hoe het voor de ander is
  • je zou deze persoon nooit meer ontmoeten
  • het zou ook geen consequenties voor je hebben

Zou je dan net zoveel energie in het conflict steken als nu?

Als je naar een probleem kijkt waaraan je laatst gewerkt hebt en

  • je zou geen verantwoordelijkheden hebben of krijgen voor de oplossing of het voortbestaan van het probleem
  • je zou geen verantwoordelijkheid hebben voor de mensen die erbij betrokken zijn of persoonlijke consequenties krijgen of je het probleem oplost of niet

Zou je er dan net zoveel energie in steken als je nu gedaan hebt?

Energie in de zin van tijd, steeds aan moeten denken (piekeren), over hebben met anderen of intern met jezelf. Energie in de zin van stress, frustratie of boosheid. Of juist energie door creativiteit, nieuwsgierigheid, blijheid voor de reacties van anderen, nieuwe kennis en inzichten door anderen of bij uzelf.

Een conflict kost ons energie en/of geeft ons energie. Belangrijk hierbij is hoe je met een conflict omgaat. Je kunt klagen over de tijd, energie en middelen die het gekost heeft. Je kunt ook ervoor kiezen om te leren van het conflict en de manier waarop je het hebt opgelost te bekijken.

  • Welke vaardigheden heb je ontwikkeld in het omgaan met conflicten?
  • Hoe ga je om met aannames en verwachtingen van jezelf en die van de ander?
  • Hoe goed ben je in staat om naar de ander te luisteren en je zo uit te drukken dat de ander luistert en begrijpt?
  • Is de wijze waarop je met een conflict omgaat ook de wijze van de ander en zo niet hoe ga je dit dan oppakken.

Dus het is niet zo zeer het conflict zelf als datgene wat jijzelf en je collega’s ermee doen dat maakt of het je stress, slapeloze nachten, ziekteverzuim, ruzie met je partner oplevert of dat het je een beloning, een glimlach, gezonde geest, welzijn en geld oplevert.

 Effectief omgaan met een conflict kost aandacht maar levert zoveel op in ontwikkeling. Daar kan geen training tegenop!

Lees meer over conflictcoaching:

https://www.merlijngroep.nl/blog/de-toegevoegde-waarde-van-conflictcoaching/