Bestuursconflict in een ziekenhuis

Bestuursconflict in een ziekenhuis
Bemiddelen conflict Conflictbemiddelaar conflictcoaching Conflicthantering Conflictoplossingsmethode Mediation techniek mediationtraject Mediator Merlijn Advies Groep praktijkvoorbeelden Vertrouwen

In een algemeen ziekenhuis, een fusie op twee locaties met concrete nieuwbouwplannen, dreigt een groot deel van de medisch specialisten het vertrouwen in één van beide bestuurders op te zeggen. Het bestuur van de medische staf ziet in welke grote financiële risico’s dat voor het ziekenhuis met zich meebrengt. De 5 leden van dat bestuur willen nog een laatste kans benutten om in een gesprek met een mediator het vertrouwen te herstellen. De Raad van Bestuur (RvB) stemt daarmee in en benadert ons met het verzoek om kennis te maken met hen en met het stafbestuur.

Tijdens de kennismaking

In de kennismaking blijkt dat het stafbestuur een interventie wenst van een materiedeskundige bemiddelaar, niet per definitie neutraal, en dat zij desgewenst over het proces ruggespraak wensen te hebben met de achterban. Na consultatie van de RvB wordt besloten de interventie het karakter te geven van een neutrale gespreksleiding.

De bijeenkomst

Op een locatie buiten de instelling wordt in een 4 uur durende bijeenkomst gewerkt aan het herstel van het geschonden vertrouwen en van een constructieve samenspraak tussen beide partijen. De kennelijk gebruikelijke communicatie tussen RvB en specialisten blijkt alles behalve een samenspraak. Ineens ligt daardoor ook de andere bestuurder onder vuur. Een krachtig verbindende werkvorm die de gespreksleider in de bijeenkomst heeft ingezet blijkt een “opening” te zijn die ook nu weer in meerdere opzichten zeer onconventioneel maar mede daardoor zeer “ontwapenend” en verbindend werkt. De voorzichtige verbinding die hiermee is gecreëerd, wordt in de bijeenkomst verder versterkt door de gezamenlijke focus op het “droomziekenhuis”. Ieders voorstelling daarvan wordt uitgewisseld. Daarin blijkt een groot gemeenschappelijk domein te bestaan, dat een gemeenschappelijke horizon vormt om gezamenlijk acties uit te stippelen om die droom te realiseren.

De belangrijkste daarvan zijn: heldere afspraken over de wijze van communiceren en van feedback geven en een gezamenlijk besluit tot versterking van de Raad van Bestuur met een 3e -“commerciële”- bestuurder.

De vaststellingsovereenkomst

Deze consensus wordt, bij wijze van vaststellingsovereenkomst, vastgelegd in een advies aan de Raad van Toezicht en in een adviserende rol heeft de gespreksleider het stafbestuur ondersteund in de communicatie van deze uitkomst met de achterban. Zowel de Raad van Toezicht als de medische staf hebben met deze uitkomst ingestemd. Een kostbare escalatie van een bestuurlijk conflict is afgewend.

Lees meer over conflicten:

https://www.merlijngroep.nl/blog/rol-vertrouwenspersoon-arbeidskwesties/