Blog: onze stagiaire Juul Jeurissen vertelt…

Blog: onze stagiaire Juul Jeurissen vertelt…
Mediator Merlijn Events MfN

Op 9 en 10 september 2013 zijn er, zoals de meeste lezers van deze blog wel zullen weten, door de heer Van der Steur drie wetsvoorstellen ingediend ter bevordering van mediation:

  • Wet registermediator;
  • Wet bevordering van mediation in het burgerlijk recht;
  • Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht.

Op 10 juni 2015 zijn de wetsvoorstellen per brief ingetrokken in verband met de functieverandering van de heer Van der Steur. Van der Steur heeft echter aangegeven dat hij voornemens is, op zo kort mogelijke termijn wetgeving in procedure te brengen ter vervanging van deze wetsvoorstellen.

In het kader van mijn afstuderen aan de Juridische Hogeschool Avans-Fontys zal ik, studente HBO-Rechten, Juul Jeurissen (21 jaar), dit najaar voor Merlijn onderzoek doen naar deze (te verwachten) mediationwetgeving.

Voor dit onderwerp heb ik specifiek gekozen, omdat het een stukje ‘sociaal recht’ omkleed. Het sociale onderdeel binnen het recht is dan ook waar mijn passie ligt.

Het onderzoek zal op verschillende aspecten ingaan. Allereerst zal uiteen worden gezet hoe op dit moment de kwaliteit van de mediators wordt gewaarborgd, denk hier bijvoorbeeld aan de gedragsregels van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Daarna zal een analyse gemaakt worden van de reeds ingetrokken wetsvoorstellen en de veranderingen die zij teweeg brengen, zouden zij in dezelfde vorm opnieuw worden ingediend. Aangezien dit laatste hoogstwaarschijnlijk niet het geval is, zal tevens onderzocht worden waar volgens de beroepsgroep de ingetrokken wetsvoorstellen moeten/zullen veranderen. Met alle bovenstaande informatie verzameld, kan vervolgens gekeken worden welke competenties een mediator nu en in de toekomst moet beheersen. Tot slot zal voor Merlijn kort worden beschreven op welke wijze(n) het best gecontroleerd kan worden of de mediator deze competenties ook daadwerkelijk beheerst.

Al met al dus een uitdagend onderzoek dat aansluit bij mijn interesses en de wensen van Merlijn!

Lees meer over mediation:

https://www.merlijngroep.nl/mediation/groei-en-plaats-mediation-samenleving/