Wat zijn de taken van een OR?

Wat zijn de taken van een OR?
bestuurder Medezeggenschap ondernemingsraad OR trainingen WOR

De ondernemingsraad. Een OR heeft verschillende rechten en plichten. Denk aan instemmings- en adviesrecht of een geheimhoudingsplicht. En hoeveel tijd mag u eigenlijk aan uw OR-werkzaamheden besteden? Mag een OR-lid ontslagen worden? Deze training geeft u handvatten over de taken, bevoegdheden en rechten.

Na afloop van de training heeft u kennis van de fundamentele thema’s die van belang zijn voor iedere ondernemingsraad. Bovendien beschikt u over praktische kennis en vaardigheden om uw rol als lid van de ondernemingsraad met succes in te vullen.

Naast de rechten en plichten krijgt u nog meer inzicht in het communicatieproces en besteden we ruim aandacht aan de belangrijkste gespreksvaardigheden. Daarnaast leert u hoe u op een professionele manier feedback geeft en leert u hoe u prettig en goed omgaat met klachten. Nog meer inzicht in uw eigen communicatie en gedrag en in dat van de ander maken dat u uw zelfkennis en uw bestaande communicatieve vaardigheden verder optimaliseert. Kortom, in deze training komt alles aan bod wat u tot een communicatief OR-lid maakt!

De taken van een OR:

1. PERSONEEL VERTEGENWOORDIGEN

De OR is er om het personeel te vertegenwoordigen. Dat staat in de wet. Om namens het personeel te spreken, of vrij vertaald: de OR behartigt de belangen van het personeel.

Om deze taak goed te kunnen uitvoeren is goed contact tussen OR en werknemers een eerste vereiste! Uit onderzoek blijkt echter dat veel OR’en daar veel moeite mee hebben. Het gaat niet om de individuele belangen. Maar om zaken die het hele personeel of groepen personeelsleden aangaan.

2. OVERLEG MET DE BESTUURDER

Dat vertegenwoordigen van het personeel gebeurt in overleg met de bestuurder. Daarvoor heeft de OR, naast de eigen vergaderingen, ook speciale vergaderingen met de bestuurder, de zogenaamde overlegvergaderingen. De teneur van de wet is daarmee ook duidelijk: in het overleg oplossingen vinden. In de praktijk betekent dat vaak ‘onderhandelen’.

Waarover overleggen OR en de bestuurder dan? Over alles waarover zij het nodig vinden te overleggen. En verder is overleg over een aantal onderwerpen in een aantal situaties verplicht. In de WOR staan een aantal bevoegdheden van de OR. In feite zijn dat handvatten om dat overleg goed te kunnen voeren. Spelregels dus eigenlijk.

3. ANDERE TAKEN

Behalve dat vertegenwoordigen in overleg, heeft de OR nog enkele andere taken:

  • Bevorderen dat de cao en de Arbo-regelgeving nageleefd wordt. Bevorderen dat er werkoverleg gevoerd wordt.
  • Bevorderen dat mannen en vrouwen gelijk behandeld worden in het bedrijf. Tegengaan van discriminatie in het bedrijf.

Wat zijn de rechten en bevoegdheden van een OR?

Een omvangrijk takenpakket dus. Daarom die bevoegdheden en rechten van de OR. Die geven in feite aan:

  • Wat hebben OR-leden nodig om hun OR-werk (goed) te kunnen doen.
  • Op welke manier moeten werkgever en OR overleggen bij welke onderwerpen.
  • Hoe moeten werkgever en OR optreden als het overleg niet tot overeenstemming leidt en bij conflicten.

Lees meer over de OR

https://www.merlijngroep.nl/actueel/wat-kan-de-or-doen-tegen-discriminatie/

Psst.. 10 redenen om voor Merlijn te kiezen als OR? Lees ze hier!

Boek

OR in conflict

Dit boek gaat over ondernemingsraden en conflicten. Of, anders gezegd, dit boek is bedoeld voor ondernemingsraden die een conflict hebben en dat graag willen oplossen.

Conflicten komen veel voor in de ondernemingsraadswereld. Niet omdat OR-leden zulke ruziezoekers zijn, maar omdat de or-praktijk vol potentiele spanningsbronnen zit.

Lees meer

Artikelen

over de OR

Opleidingen

voor de OR

Ook online mogelijk!

Conflictvaardige OR

Met wrijving meer glans

Hoe kan de OR effectief omgaan met conflicten. In deze training leert u winst te halen uit conflicten.

1 Dag
€595,-
+ accommodatie v.a.€85,-
BTW nihil
30-08-2024
Ook online mogelijk!

Wet op de Ondernemingsraden (WOR)

Kennis is macht
( 4 Beoordelingen )

Deze training gaat over hoe de medezeggenschap in de wet op de ondernemingsraden (WOR) is geregeld. Na deze 1-daagse training [...]

1 Dag
€595,-
+ accommodatie v.a.€85,-
BTW nihil
15-10-2024

Professionals Merlijn

Trainers en adviseurs

Alle professionals

Actueel

Evenementen