Betrokkenheid van medewerkers en de rol van de ondernemingsraad

Betrokkenheid van medewerkers - Blog - Merlijn Groep
Medezeggenschap OR WOR

Hoe meer medewerkers en stakeholders betrokken zijn bij de organisatie, hoe duurzamer en succesvoller het bestaan van deze organisatie. Maar wat is nu betrokkenheid en wat kan een ondernemingsraad eraan doen om deze te vergroten?

Betrokkenheid wordt bepaald door diverse elementen. Zo zijn het ziekteverzuim of veiligheidsincidenten natuurlijk van invloed op de betrokkenheid van medewerkers. Maar ook het gevoel van een rechtvaardige organisatie, de klantwaardering en de productiviteit zijn meetpunten m.b.t. betrokkenheid. Je zou betrokkenheid kunnen omschrijven als de wijze waarop medewerkers, toezichthouders en bestuurders een positieve voldoening ervaren die gekenmerkt wordt door vitaliteit, toewijding en de wijze waarop hun kennis, ervaring en vaardigheden gewaardeerd worden en een podium vinden binnen de organisatie.

Onderzoek

Volgens een recent onderzoek van Gallup blijkt dat Nederland niet zo hoog scoort op betrokkenheid van medewerkers (slechts 9% is sterk betrokken en 11% is niet actief betrokken en heeft zelfs een hekel aan het werk: de rest zit daar ergens tussenin). Het is natuurlijk maar de vraag of je op basis van één onderzoek algemene conclusies kunt trekken. Hoe dan ook zou je willen dat meer mensen zich sterk bij hun werkgever betrokken zou voelen. Dit heeft immers een positieve uitwerking niet alleen op het succes en duurzaamheid van de organisatie maar ook op hun geluksbeleving. In vele bedrijven kent men een medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO). Wat is nu het verschil tussen betrokkenheid en tevredenheid? Je kunt stellen dat tevredenheid iets zegt over de medewerker zelf, meer intern is gericht, en betrokkenheid iets zegt over de zorg van de medewerker voor het wel en wee van de organisatie, meer extern gericht. Beide hebben natuurlijk een verband met elkaar. Onze stelling is dat het voor een organisatie goed zou zijn om naast tevredenheid ook betrokkenheid te meten.

OR

U heeft als ondernemingsraad een instemmingsrecht bij het lanceren van onderzoeken zoals een Ri&E, een MTO én ook voor een onderzoek gericht op de betrokkenheid van de medewerkers. Het is belangrijk om dat te weten en te monitoren omdat deze onderzoeken vaak de basis zijn voor nieuw beleid of het wijzigen van beleid. En dan moeten de onderzoeksresultaten zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid liggen. U begrijpt dat de inhoud van de vragen, de wijze waarop medewerkers de vragen kunnen beantwoorden en het aantal medewerkers of de diversiteit aan functies die bevraagd worden van onmiddellijke invloed zijn op de uitslag van het onderzoek. U heeft daarop als ondernemingsraad grote invloed.

Concreet:

  • Weet wanneer de diverse onderzoeken, Ri&E, MTO of betrokkenheid worden gehouden.
  • Zorg dat de bestuurder weet dat u hierbij een instemmingsrecht heeft. En dat hij weet hoe u de rol van medezeggenschap in deze wilt invullen.
  • Ga zelf na wat u belangrijk vindt om te meten.
  • Ga na op welke wijze gemeten moet worden om tot een representatieve uitslag te komen.
  • Zorg dat niet alleen op tevredenheid wordt getoetst maar ook op betrokkenheid.
  • Zorg voor een goede communicatie over de noodzaak van deze onderzoeken. Doe dit eventueel samen met de bestuurder. Er is niets zo vervelend als dat bij medewerkers en/of ondernemingsraadleden de indruk zou ontstaan dat de uitslag van een onderzoek niet overeenkomt met de dagelijkse praktijk.
  • Zorg dat de vertaalslag van deze onderzoeken in een concreet plan van aanpak terecht komt met een goede prioritering.
  • Zorg voor voldoende deskundigheid om u als ondernemingsraad te ondersteunen.

Wilt u een voorbeeld van een systeem van een onderzoek naar betrokkenheid, neem dan contact op.

Lees meer over medezeggenschap:

https://www.merlijngroep.nl/blog/scholing-voor-de-medezeggenschap-ondernemingsraad/