Nieuw: Ook transitievergoeding verschuldigd voor een langdurig zieke werknemer

Nieuw: Ook transitievergoeding verschuldigd voor een langdurig zieke werknemer
HRM P&O

Sinds de invoering van de WWZ is het nodige veranderd in het ontslagrecht.

Eén van de veranderingen is de verschuldigdheid van een zogenoemde transitievergoeding bij ontslag na een dienstverband van minimaal twee jaar, ook in het geval van ziekte. De verschuldigdheid van een transitievergoeding bij ziekte heeft het nodige stof doen opwaaien. Werkgevers betalen immers (al) twee jaar het loon door tijdens ziekte en daar komt nu een transitievergoeding bovenop. Dit stoot werkgevers tegen het zere been. Geen wonder dat er in de praktijk wordt gezocht naar een manier om de transitievergoeding in zo’n geval te voorkomen.

Een oplossing lijkt te zijn gevonden door het dienstverband simpelweg niet te beëindigen. De vraag is echter of dit wel zo verstandig is.

Het voordeel van het in stand laten van het dienstverband is dat geen transitievergoeding verschuldigd is. In sommige gevallen kan dat een aanzienlijk bedrag zijn en daarmee een behoorlijke kostenpost voor de werkgever. De maximale transitievergoeding bedraagt per 1 januari 2016 € 76.000,–. Als het jaarsalaris hoger is dan € 76.000, dan is dit hogere jaarsalaris de maximale transitievergoeding. Ook wordt op deze manier voorkomen dat er kosten worden gemaakt wegens de ontslagprocedure bij het UWV.

Aan het in stand laten van het dienstverband kleven echter ook aanzienlijke nadelen.

Immers, ook na twee jaar ziekte (of aanzienlijk langer) blijft op de werkgever een re-integratieverplichting rusten. De werkgever zal daar dus tijd en geld in moeten blijven steken. Verder behoudt de werknemer het recht om het werk te hervatten op het moment dat hij hersteld is. Het blijft mogelijk dat de werkgever op een later moment alsnog besluit om het dienstverband te beëindigen. In dat geval is de transitievergoeding alsnog verschuldigd, maar deze is nu hoger omdat het dienstverband langer heeft geduurd. Tot slot moet niet vergeten worden, dat ook de werknemer stappen kan ondernemen. Indien de werknemer zelf besluit tot beëindiging van het dienstverband en daarbij stelt dat er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever, omdat de enkele reden voor het in stand laten van het dienstverband het voorkomen van de transitievergoeding is, loopt de werkgever het risico dat de transitievergoeding alsnog betaald moet worden.

Kortom: het in stand laten van het dienstverband van een zieke werknemer lijkt een goede manier om betaling van de transitievergoeding te voorkomen, maar het is een risicovolle onderneming. Het is dan ook verstandig om u goed te laten voorlichten. Daarvoor kunnen wij u met raad en daad bijstaan.

Lees meer over conflicten:

https://www.merlijngroep.nl/blog/hoe-voorkom-je-dat-een-conflict-omslaat-in-langdurig-verzuim/