Duurzame inzetbaarheid en de rol van de OR daarin…

Duurzame inzetbaarheid in de OR
Medezeggenschap Mediation Merlijn Events ondernemingsraad OR

Op dit moment is er veel discussie over de pensioenleeftijd: deze sneller laten stijgen of juist weer minder snel, hoe gezond de ‘eindstreep’ te halen en recentelijk over verschil maken in pensioenleeftijd tussen hoger en lager opgeleiden. Want hoger opgeleiden leven langer, starten later met ‘werken’. Hoe je hier zelf ook over denkt en wat de politiek ook besluit, de onderliggende thematiek ‘Duurzame Inzetbaarheid’ gaat iedereen aan.

Ziekteverzuim omlaag, productiviteit omhoog

Hoe kun je als organisatie en als ondernemingsraad ervoor zorgen dat werknemers van alle (!) leeftijden gezond, vitaal, geïnspireerd en gemotiveerd kunnen blijven werken? Voor werkgevers is het van belang het ziekteverzuim omlaag te brengen en de productiviteit omhoog. Medewerkers willen graag vitaal en gezond blijven werken met voldoende kansen op ontwikkeling. In de workshop (OR-live beurs 10 oktober) over ‘Duurzame Inzetbaarheid en de rol van de OR’ wordt de invloed van de OR op dit thema onderzocht en toegelicht.

Alvast wat tips:

  1. Agendeer gezondheid in het overleg met de bestuurder en in contacten met de achterban.
  2. Bespreek de uitdagingen waar de organisatie voor staat. Zet, op basis van een visie, met de bestuurder een aantal (haalbare) stippen op de horizon.
  3. Laat duurzame inzetbaarheid gelden voor alle (!) medewerkers.
  4. Organiseer een bijeenkomst voor medewerkers. Wat hebben werknemers, denken zij zelf, nodig? Welke problemen ervaren zij? Welke ideeën hebben zij hierover? Daarmee creëer je draagvlak, genereer je ideeën die tot voorstellen kunnen leiden, heb je invloed en kun je je als OR profileren.
  5. Zorg dat duurzame inzetbaarheid wordt meegenomen in beoordelings- en functioneringsgesprekken.
  6. Zorg ervoor dat er ruimte is voor maatwerk: balans in werk en privé ligt voor een ieder in verschillende leeftijdsfasen anders.
  7. Denk niet in problemen, maar in (talent)ontwikkeling.
  8. Sluit aan bij medewerkerstevredenheidsonderzoeken of bij bestaand (extern) onderzoek.
  9. Onderhoud contacten met HR, preventiemedewerkers en/ of andere sleutelfiguren in de organisatie.
  10. Boek snel (kleinere) resultaten: zodat aandacht voor duurzame inzetbaarheid niet verslapt. Denk daarbij aan: opleidingsmogelijkheden, doorstromingsmogelijkheden, gezondheid bevorderende faciliteiten, stages, outplacement, mentorschappen…

OR Live is het grootste vakevenement op het gebied van de medezeggenschap in Nederland, met dit jaar de Mainstage OR, een speciaal hoofdprogramma waar je je apart voor kunt inschrijven en met de ‘OR Werkplaats’, waar je, direct op de beursvloer, korte clinics volgt.
Merlijn Medezeggenschap is hier ieder jaar aanwezig en verzorgt ook dit jaar weer verschillende mz-workshops. Bekijk het volledige programma en bezoek de workshop tijdens de OR Live-beurs op 10 oktober 2018 in de Fokker Terminal in Den Haag.

Lees meer over duurzame inzetbaarheid:

https://www.merlijngroep.nl/blog/de-rol-duurzame-inzetbaarheid-or-en-de-rie/