ictMindset

ictMindset
Merlijn Advies Groep trainingen

Bent u van plan een ICT-project te starten met een in- of externe leverancier of is het project al begonnen? Maakt u zich zorgen of ze u wel goed hebben begrepen en wel doen wat u wilt? Vraagt u zich af of u de kosten wel goed overziet? En of u straks misschien ook te maken krijgt met een uitlopend project en veel extra kosten, zoals u dat zo vaak in vele persberichten hebt gehoord en gelezen?

Dan is het misschien een idee om ictMindset in te schakelen.

Wij constateren twee veel voorkomende problemen:

  1. De taal van de opdrachtgever sluit niet genoeg aan bij die van de uitvoerders.
  2. ICT- ontwerpafwijkingen tijdens het traject worden zelden of nooit beschouwd als mogelijk interessante vernieuwingen in de bedrijfsprocessen.

Wat bieden wij u?
Onze focus ligt op het versterken van uw positie en die van uw projectmedewerkers. Dat doen we door:

  • voor de start van het project u en de projectmedewerkers in een eendaagse workshop in detail uit de doeken te doen, wat binnen een project van u wordt verwacht en welke valkuilen daarbij vermeden kunnen worden,
  • in de onderhandelingsfase samen met u vast te stellen of over alle noodzakelijke onderdelen afspraken zijn gemaakt en of de leverancier u daarin niet teveel probeert te sturen,
  • u te helpen bij de interpretatie van de correspondentie met de leverancier,
  • na te gaan of er wel voldoende duidelijk en volledig wordt gecommuniceerd, zodat we vroegtijdig kunnen aangeven of er problemen te verwachten zijn,
  • na te gaan of eventuele afwijkingen in het ontwerp misschien toch interessante vernieuwingen in het bedrijfsproces kunnen inhouden,
  • te voorkomen dat er escalaties plaats gaan vinden, bij gesprekken er voor te zorgen dat deze vooral zakelijk blijven, en door emoties te managen.

Dit is geen totaalpakket dat u moet afnemen. Het is aan u om te bepalen op welk vlak u ondersteuning wilt. Wij zien ons zelf graag als moderator van het proces. Dat betekent dat wij de verantwoordelijkheid bij u laten, zodat u sterker staat in de samenwerking met uw ICT leveranciers.
Wie zijn wij?
ictMindset is een gezamenlijk initiatief, waarin grondige en praktische ICT kennis en juridische, organisatorische en (team-)coachende kwaliteiten samenkomen. ictMindset is een joint venture van Merlijn B.V., Triklien B.V. en SWG Advocaten.

De directie telt drie leden:

Bonenkamp | mr. drs. H.J. Bonenkamp (Dick)

Spaans | mr. E.J. Spaans BSc (Erik Jan)

Ten Hoedt | dr. R.W.M. ten Hoedt (Richard)