Spaans | de heer mr. E.J. Spaans (Erik Jan)

mr. E.J. Spaans BSc is advocaat bij SWG Advocaten en softwareontwikkelaar. Hij studeerde rechten en informatica en volgde daarna vele verschillende opleidingen: als advocaat op het gebied van ICT recht, als ontwikkelaar op het gebied van softwareontwikkeling, en op het gebied van mediation.
Ervaring
Na een start als advocaat maakte Erik Jan de overstap naar de wereld van IT. Aanvankelijk als consultant en projectleider, later in steeds meer technische rollen als ontwikkelaar en architect in zeer verschillende projecten voor verschillende grote en kleinere opdrachtgevers. Vanuit zijn wens deze twee gebieden met elkaar te verbinden, combineert Erik Jan inmiddels een praktijk als softwareontwikkelaar met juridische advisering op het gebied van Privacy & ICT recht.
Drive
Vanuit zijn positie als ICT deskundige enerzijds en juridisch specialist anderzijds, zet Erik Jan zich in voor betere ICT-projecten. `Agile’ softwareprojecten vragen om ondersteunende, wendbare contracten. Begrip van klant en leverancier voor elkaars verschillende kennis en achtergrond alsmede goede communicatie zijn ingrediënten voor bovengemiddelde resultaten.