Hoe kun je goed ruzie maken?

Blog goed ruziemaken - Blog - Merlijn Groep
conflict conflictcoaching Conflictoplossingsmethode Merlijn Advies Groep

Gekke vraag eigenlijk om aan een mediator te stellen, want die zorgt er toch meestal voor dat er geen ruzie meer wordt gemaakt?

Om die vraag te beantwoorden ging ik in de tijd terug naar het moment van overlijden van mijn moeder. Toen zij haar laatste adem uitblies was ik overmand door verdriet maar ook meteen teruggeworpen op een van mijn eerste levensbehoeften. Verbijsterd vroeg ik mij af “met wie kan ik nu voortaan ruzie maken?” Wat waren dan de ingrediënten dat ik met haar goed ruzie kon maken?

Realisatie

Ik realiseer mij dat een belangrijke voorwaarde was dat ik bij haar onvoorwaardelijk mezelf kon zijn. Ik kon mezelf laten zien in mijn slechtste moment en mijn hart luchten. Ik kon zeggen wat me dwars zat. Ik kon zeggen wat ik ook echt bedoelde, voor mezelf opkomen, ook al deed dat haar misschien pijn. En daar gaat het – bij ons allemaal! – heel vaak fout.

 is gezegd wat is bedoeld en is bedoeld wat is gezegd?”

We zeggen niet wat we eigenlijk willen zeggen of bedoelen. En dan ontstaat er ruis. Dan stapelt zich misverstand op misverstand. In mediation vraag ik altijd aan cliënten “is gezegd wat is bedoeld en is bedoeld wat is gezegd?” Ten tweede konden mijn moeder en ik allebei hetgeen we in de ruzie naar elkaars hoofd slingerden incasseren. En dat waren vaak niet al te mooie woorden. Incasseren en vervolgens erover nadenken. Met een mooi woord heet dat reflecteren. De hand in eigen boezem steken. En tot slot waren we allebei in staat om ons ego tijdelijk met vakantie te sturen en dat deel waar we zelf in de ruzie verantwoordelijk voor waren – simpel gezegd ons eigen aandeel –  naar elkaar uit te spreken. Daardoor ontstond er begrip en erkenning voor elkaar.

Wat is er nodig om goed ruzie te kunnen maken?

  1. Jezelf kwetsbaar kunnen opstellen en je hart luchten.
  2. De hand in eigen boezem steken.
  3. Je ego tijdelijk met vakantie sturen.

Dit is voor mij het recept voor “De kunst van goed ruzie maken en het goedmaken”. Het is een simpel recept. Toch lukt het niet altijd en bij iedereen. Soms heb je daar een beetje hulp bij nodig. Dan staan wij voor u klaar. 

Meer lezen over conflictcoaching:

https://www.merlijngroep.nl/blog/conflictcoaching-escalatie-van-ruzie/