Incompany & maatwerk opleidingen

Facilitation

Facilitation is de ‘lichtste´ vorm van conflictbemiddeling: als de OR en de bestuurder voelen dat ze er samen niet goed meer uit kunnen komen, kunnen ze ervoor kiezen om een neutrale derde hun (vervolg)gesprekken te laten voorzitten.

De enkele aanwezigheid van zo´n onafhankelijke gespreksvoorzitter kan soms al genoeg zijn om de scherpe kantjes uit de communicatie te halen: door de regie van het gesprek aan een ander toe te vertrouwen creëert men bovendien een veel gelijkwaardiger klimaat. Dat kan in de medezeggenschapspraktijk, waar het voorzitterschap toch doorgaans bij de bestuurder ligt, op zich al een meerwaarde zijn.

Facilitation = Geen mediation

De rol en de interventies van de facilitator zullen lijken op die van de mediator, maar dan zonder de formele waarborgen die mediation biedt. Het ontbreken van die formele waarborgen beënvloedt ook in ongunstige zin het gezag van de facilitator. De kracht van zijn voorzitterschap hangt in nog hogere mate dan bij de mediator af van het innerlijk gehalte en de kracht en verbindende kwaliteiten van de facilitator zelf.

Medezeggenschap

De Ambtelijk Secretaris als sociaal werker – 4 tips!

Lees meer
1993

familiebedrijf sinds

200

aangesloten professionals

4500

conflictprofessionals opgeleid sinds 1993

9.2

gemiddelde klantbeoordeling

Kenmerken van facilitation:

 • De OR en de bestuurder en facilitator stellen samen in onderling overleg de rol van de facilitator vast;
 • Er is een onbegrensde vrijheid in het vaststellen van de procedure en de reikwijdte van het optreden van de facilitator;
 • De facilitator bewaakt de goede en respectvolle voortgang van de gesprekken;
 • De facilitator kan zich inhoudelijk met de zaken bemoeien als de gesprekspartners dat wensen en de aard en omvang van die bemoeienis van tevoren goed is afgesproken.

Voordelen van facilitation:

 • Een extern voorzitterschap dat een grotere gelijkwaardigheid van de mensen aan tafel garandeert en de concentratie op de inhoudelijke kant van de problematiek verbetert;
 • De grote mate van vormvrijheid waardoor de invulling van het facilitatorschap precies kan worden afgestemd op de onderlinge verhoudingen en de wensen van de OR en de bestuurder.

Hoe selecteren OR en bestuurder een voor hen geschikte facilitator?

Omdat facilitator als zodanig geen beroep is, laat staan een beschermd en met kwaliteitswaarborgen omgeven beroep, kan iedereen zich facilitator noemen. Een onafhankelijk voorzitterschap kunnen bekleden en mensen effectief helpen door de doolhof van hun communicatieve en inhoudelijke geschilpunten vergt evenwel zeer veel ervaring en opleiding. Voorts is kennis van en ervaring met de medezegggenschapspraktijik noodzakelijk wil de facilitator niet onmiddellijk aan gezag inboeten.

In die gevallen dat de OR en de bestuurder hun onderhandeling hebben zien vastlopen, maar de verhoudingen nog wel zo goed zijn dat mediation – of zwaarder: enige vorm van gerechtelijke procedure – niet aan de orde is kunnen zij zichzelf een goede dienst bewijzen om voor die onderhandeling in goed onderling overleg een onafhankelijk procesbegeleider, een externe voorzitter, te kiezen. Dat is in het geheel geen zwaktebod maar de faire (en daardoor moedige) erkenning dat de belangen van henzelf en de organisatie tijdelijk gebaat zijn bij een aanvulling in de onderhandelingsconstellatie.

Maatwerktraject

Zo komen we samen tot het perfecte traject voor uw OR

1

Naar aanleiding van uw vraag helpt onze backoffice met het vinden van de juiste professional.

2

Wij brengen u in contact met een ervaren professional die naar u luistert en (door)vraagt.

3

Wij brengen een offerte op maat uit waarbij altijd de mogelijkheid bestaat gebruik te maken van een van onze Kasteellocaties.

Professionals

Onze trainers/adviseurs

Alle professionals

Merlijn Medezeggenschap

De klant in beeld

Andere tijden vragen om andere benaderingen. De slagkracht van uw OR wordt structureel verbeterd door bijvoorbeeld onze trainingen op inspirerende locaties en op de werkvloer.

Maar ook incidenteel kan behoefte opkomen aan onmiddellijke externe hulp. Op deze plaats krijgt u een beeld van ons brede aanbod.

Vormen van medezeggenschap

Mede als gevolg van de in razend tempo verbeterende mogelijkheden van onderlinge communicatie, begeleiden we onze klanten bij de verkenning van nieuwe vormen van medezeggenschap.

Bent u ook op zoek? Hier vindt u een aantal voorbeelden van alternatieve medezeggenschap.

Artikelen

Over de OR

Opleidingen

Voor de OR

Ook online mogelijk!

Nieuw in de OR

Voor een gedegen start als OR lid
( 11 Beoordelingen )

Het gaat er in deze training om, hoe nieuwe OR leden in korte tijd inzetbaar te maken voor de medezeggenschap.

1 Dag
€595,-
+ accommodatie v.a.€105,-
BTW nihil
06-06-2024
Ook online mogelijk!

Voorzitterstraining

Meer inzicht in eigen functioneren
( 10 Beoordelingen )

Veel voorzitters is het ‘overkomen’ dat ze voorzitter van de OR werden. Ze wilden geen ‘nee’ zeggen, voelden zich verantwoordelijk. [...]

1 Dag
€595,-
+ accommodatie v.a.€85,-
BTW nihil
31-05-2024

Verschillende soorten OR trainingen

Trainingen gaan altijd gegarandeerd door!

Aangezien niet elk lid van de ondernemingsraad te kampen heeft met dezelfde problemen, hebben we een uitgebreid aanbod cursussen en trainingen. Elke OR training of OR cursus gaat dieper in op een bepaald vraagstuk. Vragen en onderwerpen die onder andere aan bod kunnen komen zijn:

 • Hoe organiseer ik een effectieve OR vergadering?
 • Welke OR taken passen bij welk OR lid?
 • Wet op ondernemingsraden
 • De effectiviteit van communiceren

Grootste open aanbod OR trainingen

Merlijn Medezeggenschap (MMZ) zet zich al meer dan 15 jaar in om ondernemingsraden in heel Nederland efficiënter te maken - Merlijn Groep

Boek

Ontvang het boek ‘OR in conflict’

Dit boek gaat over ondernemingsraden en conflicten. Of, anders gezegd, dit boek is bedoeld voor ondernemingsraden die een conflict hebben en dat graag willen oplossen. Conflicten komen veel voor in de ondernemingsraadswereld. Niet omdat OR-leden zulke ruziezoekers zijn, maar omdat de or-praktijk vol potentiele spanningsbronnen zit. Geschreven door o.a. Dick Bonenkamp, founder Merlijn Groep.

  Adresgegevens worden alleen gebruikt voor het versturen van het boek.

  Schrijf me in voor de nieuwsbrief

  Bekijk alle aanbevolen literatuur

  Actueel

  Evenementen