Incompany & maatwerk opleidingen

De sociocratische kringmethode

De sociocratische kringmethode is een methode waarbij organisaties zijn opgedeeld in kringen. Tussen de kringen is een dubbele verbinding door een gekozen vertegenwoordiger uit de kring en de leidinggevende die aan de hoger gelegen kring deelnemen. Besluitvorming vindt plaats volgens het consentbeginsel. Men werkt toe naar het breedst gedragen en ‘best’ mogelijke besluit van dat moment. Voor deze vorm krijgt de organisatie (indien gewenst) ontheffing van de SER om een OR op te richten.

Als u belangstelling mocht hebben om deze nieuwe  vorm van medezeggenschap te onderzoeken, gaan we eerst samen met u de volgende vragen beantwoorden:

 • Wat zijn de ontwikkelingen in de organisatie die aanleiding zijn voor uw interesse?
 • Bij wie / waar ligt de uiteindelijke besluitvorming?
 • Voor welke uitdagingen staat de OR?
 • Wat zijn de uitgangspunten, de valkuilen en de mogelijkheden van het kiezen voor de sociocratische kringmethode?

De mogelijkheden voor uw specifieke OR zullen we onderzoeken en op basis daarvan samen met u  tot een keuze komen die in de situatie van uw OR het meest geschikt is. De volgende stap is de implementatie.

Implementatie
Hoe komt het tot een concrete invulling / een voorstel van de OR? Wat moet er geregeld worden?
Plan van aanpak
Het voorstel wordt uitgewerkt tot een plan van aanpak waarin de verschillende te nemen stappen zichtbaar worden. Daarin is opgenomen wat de OR communiceert richting bestuurder en wat richting de achterban. Op basis van literatuur en onderzoek weten we dat verbetering en innovatie van de medezeggenschap in grote lijnen mogelijk zijn binnen de bestaande kaders van de WOR, zodat ook de juridische waarborgen, rechten en faciliteiten van de WOR van toepassing zijn!!

Medezeggenschap

De Ambtelijk Secretaris als sociaal werker – 4 tips!

Lees meer
1993

familiebedrijf sinds

200

aangesloten professionals

4500

conflictprofessionals opgeleid sinds 1993

9.2

gemiddelde klantbeoordeling

Waarom op zoek naar een nieuwe vorm?

Aanleidingen om te zoeken naar nieuwe vormen kunnen zijn:

 • De bestaande medezeggenschapstructuur sluit niet meer aan bij de structuur van de organisatie (bijvoorbeeld bij zelfsturende teams of integraal management), er is behoefte aan maatwerk en diversiteit.
 • De werkdruk van de OR-leden bovenop de reguliere werkdruk is te groot met als gevolg: te veel en en/of te vaak vacatures in de OR.
 • De achterban is niet of nauwelijks betrokken/ te bereiken, de afstand tussen OR en achterban is groot. Er is een wens om de betrokkenheid van medewerkers te vergroten.
 • Er is een wens een verbinding te maken tussen medezeggenschap op strategisch niveau en het uitvoerende niveau.
 • Er is onvoldoende tijd en gelegenheid om de gewenste deskundigheid binnen de OR op peil te brengen.
 • Internationalisering, waardoor de beslissende bestuurders op te grote afstand staan.
 • Een behoefte van medewerkers om maar voor een beperkte periode betrokken te zijn nauw omschreven projecten die dicht aansluiten op de dagelijkse belevingswereld en niet meer voor een hele zittingsperiode in een OR.

Merlijn Medezeggenschap: uw eigen spindoctor in huis

Maatwerktraject

Zo komen we samen tot het perfecte traject voor uw OR

1

Naar aanleiding van uw vraag helpt onze backoffice met het vinden van de juiste professional.

2

Wij brengen u in contact met een ervaren professional die naar u luistert en (door)vraagt.

3

Wij brengen een offerte op maat uit waarbij altijd de mogelijkheid bestaat gebruik te maken van een van onze Kasteellocaties.

Professionals

Onze trainers/adviseurs

Alle professionals

Merlijn Medezeggenschap

De klant in beeld

Andere tijden vragen om andere benaderingen. De slagkracht van uw OR wordt structureel verbeterd door bijvoorbeeld onze trainingen op inspirerende locaties en op de werkvloer.

Maar ook incidenteel kan behoefte opkomen aan onmiddellijke externe hulp. Op deze plaats krijgt u een beeld van ons brede aanbod.

Vormen van medezeggenschap

Mede als gevolg van de in razend tempo verbeterende mogelijkheden van onderlinge communicatie, begeleiden we onze klanten bij de verkenning van nieuwe vormen van medezeggenschap.

Bent u ook op zoek? Hier vindt u een aantal voorbeelden van alternatieve medezeggenschap.

Artikelen

Over de OR

Opleidingen

Voor de OR

Ook online mogelijk!

Nieuw in de OR

Het gaat er in deze training om, hoe nieuwe OR leden in korte tijd inzetbaar te maken voor de medezeggenschap.

2 Dagen
€1.000,-
+ accommodatie v.a.€155,-
BTW nihil
16-11-2023
Ook online mogelijk!

Voorzitterstraining

Veel voorzitters is het ‘overkomen’ dat ze voorzitter van de OR werden. Ze wilden geen ‘nee’ zeggen, voelden zich verantwoordelijk. [...]

1 Dag
€595,-
+ accommodatie v.a.€85,-
BTW nihil
15-11-2023

Verschillende soorten OR trainingen

Trainingen gaan altijd gegarandeerd door!

Aangezien niet elk lid van de ondernemingsraad te kampen heeft met dezelfde problemen, hebben we een uitgebreid aanbod cursussen en trainingen. Elke OR training of OR cursus gaat dieper in op een bepaald vraagstuk. Vragen en onderwerpen die onder andere aan bod kunnen komen zijn:

 • Hoe organiseer ik een effectieve OR vergadering?
 • Welke OR taken passen bij welk OR lid?
 • Wet op ondernemingsraden
 • De effectiviteit van communiceren

Grootste open aanbod OR trainingen

Merlijn Medezeggenschap (MMZ) zet zich al meer dan 15 jaar in om ondernemingsraden in heel Nederland efficiënter te maken - Merlijn Groep

Boek

Ontvang het boek ‘OR in conflict’

Dit boek gaat over ondernemingsraden en conflicten. Of, anders gezegd, dit boek is bedoeld voor ondernemingsraden die een conflict hebben en dat graag willen oplossen. Conflicten komen veel voor in de ondernemingsraadswereld. Niet omdat OR-leden zulke ruziezoekers zijn, maar omdat de or-praktijk vol potentiele spanningsbronnen zit. Geschreven door o.a. Dick Bonenkamp, founder Merlijn Groep.

  Adresgegevens worden alleen gebruikt voor het versturen van het boek.

  Schrijf me in voor de nieuwsbrief

  Bekijk alle aanbevolen literatuur

  Actueel

  Evenementen