U zoekt een Merlijn trainer?

Onze medezeggenschap professionals

de heer Drs. S. Beunk (Servaas) - Trainer - Merlijn Groep

de heer drs S. Beunk (Servaas)

Servaas Beunk is sinds 1995 actief in de medezeggenschap: eerst in de praktijk bij deRijksoverheid, vanaf 2004 als trainer en begeleider.Met een educatieve en juridische achtergrond is zijn passie om kaders (zoals wet- en regelgeving)...

Lees verder

Wilma Bevers-partner-Merlijn Groep-

mevrouw W.J. Bevers-Hendriksen (Wilma)

Wilma is gespecialiseerd in het expliciteren van het verband tussen medezeggenschap en organisatiestrategie. Zij maakt helder hoe je hiermee de prestaties van een organisatie en het welzijn van de medewerkers positief kunt beïnvloeden. Zij maakt...

Lees verder

Dick Bonenkamp - Mediator - Merlijn Groep

de heer mr. drs. H.J. Bonenkamp (Dick)

Mr. drs. H.J. Bonenkamp (Dick) is oprichter en algemeen directeur van de Merlijn Groep. Hij studeerde rechten, taalpsychologie en filosofie en volgde nadien tal van opleidingen als advocaat, mediator, (conflict)coach, vertrouwenspersoon en adviseur. Drive en...

Lees verder

de heer W.J.F. Brackenhoff (Pim) - Trainer - Merlijn Groep

de heer W.J.F. Brackenhoff (Pim)

Pim is een trainer-coach die in 1981 met het trainen van ondernemingsraden is begonnen. Daarnaast coacht hij individuen en teams in alle lagen van de organisatie, profit, non-profit en overheid. Die ervaring geeft hem de...

Lees verder

Dhr. Corporaal - Partner - Merlijn Groep

de heer drs T.E. Corporaal (Tijm)

Tijm Corporaal startte zijn carrière als consultant bij Moret Ernst & Young. Daar ontdekte hij rond zijn 28e (een sleutelleeftijd) zijn passie en koos voor het trainersvak.Sinds 1999 werkt hij als zelfstandig trainer en coach. Zijn...

Lees verder

Her Grimbergen-partner-medezeggenschap-Merlijn Groep

de heer drs. H.M. Grimbergen (Her)

Drs. Her Grimbergen is historicus en als trainer, coach en adviseur werkzaam. Niet alleen voor medezeggenschapsorganen, maar ook alle lagen binnen bedrijven en branche organisaties. Zingeving voor mens en bedrijf is leidraad voor zijn professionele...

Lees verder

Dhr. Hendrickx - Partner - Merlijn Groep

de heer W.G.W.M Hendrickx (Wouter)

Wouter Hendrickx (1948) is mediator, onderhandelaar en contractbeoordelaar en gespecialiseerd in het helpen oplossen van zakelijke kwesties. Hij heeft veel ervaring in het bedrijfsleven, in het bijzonder in IT gerelateerde projecten en medezeggenschapsactiviteiten.Hij is vooral...

Lees verder

de heer drs. G.W.F.J. van Rijsingen (Bruno)

Voor Bruno is medezeggenschap een wezenlijk onderdeel van elk samenwerkingsverband. Het ontstaat uit betrokkenheid en versterkt die. Het is de keerzijde van medeverantwoordelijkheid. Medezeggenschap kent vele vormen, formeel en informeel. Naarmate de belangen meer verschillen...

Lees verder

Dhr. Soons - Partner - Merlijn Groep

de heer S.J.P.G. Soons (Stef)

Stef studeerde aan de Hogeschool Zuyd waar hij agogische vakken combineerde met creative vakken. Daarnaast volgde hij een opleiding tot acteur. Hij werd MfN geregistreerd mediator en schoolde zich als trainer en conflictcoach. Hij heeft...

Lees verder

Dhr. Stuyling - Trainer - Merlijn Groep

de heer Stuyling de Lange (Caspar)

CASPAR STUYLING DE LANGE (1953) is onafhankelijk fusie- en overnameadviseur. In deze hoedanigheid adviseert en begeleidt hij Ondernemingsraden van profit en non-profit organisaties bij het uitbrengen van adviezen ex artikel 25 van de WOR. Deze...

Lees verder

Magda Terpstra - partner - Merlijn Groep

mevrouw M. Terpstra (Magda)

Magda Terpstra is sinds 1998 actief betrokken bij medezeggenschap. Medezeggenschap betekent in haar ogen ook letterlijk; mede - zeggenschap.Invloed uitoefenen op het voorgenomen beleid is voor een OR onontbeerlijk om zijn werk goed uit te...

Lees verder

Mevr. Toutenhoofd - Mediator - Merlijn Groep

mevrouw drs S.P.J. Toutenhoofd (Pety)

Mevrouw drs. S.P.J. Toutenhoofd (Pety), werkt als trainer–adviseur, supervisor, coach,  mediator & vertrouwenspersoon. Na haar studies aan de Lerarenopleiding en daarna Algemene Taalwetenschap in combinatie met Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam is zij geruime...

Lees verder

de heer M. Veerman (Martin)

Maarten, ook wel Martin genoemd, Veerman is vanaf zijn 17e (semi)professioneel muzikant en omdat dit werk zich voornamelijk in de weekends afspeelt heeft hij zich, doordeweeks, op vele andere terreinen ontwikkeld. Accountancy, advertising, accountmanagement,  journalistiek,...

Lees verder

Dhr. Vonk - Trainer - Merlijn Groep

de heer drs G.J.M. Vonk (Gerard)

Gerard J.M. Vonk (1954) is 20 jaar werkzaam als trainer, coach en adviseur. Een van zijn belangrijkste werkterreinen is medezeggenschap, als trainer voor ondernemingsraden werkt hij samen met Merlijn Medezeggenschap. Daarnaast heeft Gerard een eigen...

Lees verder

Dhr. van Zijp - Partner - Merlijn Groep

de heer R.M.J. van Zijp (Roy)

Roy van Zijp heeft rechten gestudeerd aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Na zijn afstuderen heeft Roy diverse uiteenlopende functies bekleed bij banken, verzekeraars en pensioenfondsen.Roy ziet het als zijn belangrijkste taak om medezeggenschap in...

Lees verder

mevrouw mr. drs. I.A. Zijp (Irene)

Irene Zijp is afgestudeerd in Bedrijfs-, Sociaal- en Economisch Recht en Sociale Wetenschappen. Sinds haar studietijd heeft zij in verschillende landen gewerkt voor onder andere Hagemeyer. Zij heeft in haar tijd in Australië ook bedrijven geadviseerd...

Lees verder

Dhr. Zonneveld - Partner - Merlijn Groep

de heer C.M.H. Zonneveld (Koen)

Koen Zonneveld traint al meer dan 20 jaar VGWM-commissies en OR-en op het gebied van arbeids-omstandigheden, creatief denken, teambuilding en onderhandelen met de Bestuurder. Hij adviseerde als arbo ambassadeur in verschillende bedrijfstakken honderden bedrijven over...

Lees verder