Pal | mevrouw D.M. van der Pal (Desiree)

Regio's: Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Overijssel

Wat kan ik als bedrijfsmaatschappelijk werker voor medewerkers betekenen?

Een gesprek met mij, een ervaren, betrokken en professionele gesprekspartner is zinvol wanneer zich bijvoorbeeld de volgende situaties voordoen:

Preventief:

De medewerker ervaart stress, een hoge werkdruk, heeft psychische en/of fysieke klachten (is vaak ziek), er zijn privéproblemen die het werken beïnvloeden of er worden conflicten ervaren over werkinhoud of de manier van werken.

Curatief:

De medewerker is ziek thuis en heeft hulp nodig bij de re-integratie, rouwverwerking, of hulp bij verstoorde arbeidsrelaties. Het doel is dat de medewerker weer langdurig inzetbaar zal zijn.

Wanneer je in een situatie verkeert waarin je deskundige hulp kunt gebruiken, bel of mail mij dan. Ook leidinggevenden en personeelsadviseurs kunnen bij mij terecht voor begeleiding en/of advies.

Werkwijze?

Eerst roep ik de medewerker op voor een intakegesprek. De aanmelder ontvangt vervolgens een rapportage (AVG) en een advies met doelstellingen. Ik hanteer het 5-gesprekken model en methodes als ACT, TA, traumaverwerking. Een 3-gesprek met de leidinggevende erbij, wordt doorgaans gewaardeerd. Daarnaast kan ik bemiddelen of, binnen of buiten de organisatie, verwijzen naar andere deskundigen. Daarbij werk ik, afhankelijk van de situatie, samen met de leidinggevende, de bedrijfsarts en/of de personeelsadviseur. In de laatste jaren heb ik vele malen succesvol bemiddeld bij conflictsituaties op het werk en daardoor dure mediation trajecten weten te voorkomen.

Wie ben ik?

Het is alweer 25 jaar geleden dat ik als maatschappelijk werker begon te werken bij een gemeentelijke sociale dienst. In die tijd gingen we nog echt op huisbezoek en was er aandacht voor zowel de materiele als de immateriële zorgvraag.

Na dit werk jarenlang te hebben gedaan, studeerde ik verder en volgde ik de VO social work en later de master social work.

Met deze bagage begon mijn werk zich uit te breiden. Eerst heb ik mij gericht op een professionaliseringsslag binnen een zorginstelling als sr beleidsmedewerker. Later richtte ik mij op het bedrijfsmaatschappelijk werk en vertrouwenspersoon werk. Hier heb ik inmiddels ervaring opgedaan binnen de gezondheidzorg, Overheid, welzijn, politie en onderwijs.

Mijn kernwaarden zijn authenticiteit, deskundigheid, betrouwbaarheid en vriendelijkheid.

"Welzijn, gezondheid en een betekenisvol leven dragen bij aan langdurige inzetbaarheid en zijn de pijlers van mijn begeleiding."

Talen

  • Nederlands
1993

familiebedrijf sinds

200

aangesloten professionals

4500

conflictprofessionals opgeleid sinds 1993

9.2

gemiddelde klantbeoordeling

Specialismen

Desiree van der Pal is gespecialiseerd in

Inzetbare Vertrouwenspersoon

Vanaf 2023 is het hebben van een vertrouwenspersoon voor alle organisaties waarschijnlijk verplicht. Het ziet tenminste naar uit dat het wetsvoorstel daarover zal worden aangenomen. En …

Meer over Inzetbare Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon (extern)

Een (externe) vertrouwenspersoon  draagt bij aan het optimaliseren van het werkklimaat. De  vertrouwenspersoon helpt bij het de-escaleren van ongewenst gedrag, zodat problemen niet b…

Meer over Vertrouwenspersoon (extern)

Bedrijfsmaatschappelijk werker (BMW) voor uw medewerker en de organisatie

De bedrijfsmaatschappelijk werker is een allround psychosociaal deskundige en daardoor voor organisaties een goede keuze voor de psychosociale zorg voor medewerkers in de organisatie. D…

Meer over Bedrijfsmaatschappelijk werker (BMW) voor uw medewerker en de organisatie