Denk eens in belangen

Denk eens in belangen
Conflictoplossingsmethode Merlijn Advies Groep

Onderhandelen, conflictoplossing, betere samenwerking. Topics die regelmatig langs komen bij het coachen van managers. Eigenlijk gaat het simpelweg om belangenmanagement. Je eigen belangen en die van je medewerkers. Dat vraagt om bewustwording van die belangen.
Grappig genoeg blijkt het niet simpel om te definiëren wat belangen zijn.

Want je moet wel even diep graven. Een belang is niet: ‘Het moet op tijd af’ of ‘De organisatie vraagt er om.’ Een belang gaat over jezelf. Over je behoeften, die je wilt behartigen, maar waarbij je in relatie staat tot anderen om dat te kunnen. Een behoefte kun je in de regel zelf vervullen. Bijvoorbeeld: ik heb honger (voedsel is nodig voor mijn voortbestaan) dan neem je iets eetbaars. Belangen komen om de hoek kijken als er vier mensen honger hebben en er is maar 1 boterham.

De streberige rat, die alle anderen omver loopt naar de top, zou wel eens gedreven kunnen worden door een niet aflatende behoefte aan veiligheid (onderste laag uit de behoeftenpyramide van Maslov). Die veiligheid denkt hij alleen aan de top te vinden, maar hij ziet over het hoofd dat die veiligheid in hemzelf zit. En die lieve secretaresse die alles voor anderen over heeft, maar altijd tot over haar oren in het werk zit, zou wel eens gedreven kunnen worden door haar behoefte aan erkenning. Maar zo lang ze zich zelf die erkenning niet kan geven, zal ze niet genoeg hebben aan erkenning door anderen.

Oefenen? Zoek het belang in plaats van het argument, het standpunt of de reden. Door te blijven vragen: ‘En wat betekent dat dan voor jou?’

Lees meer over conflicten:

https://www.merlijngroep.nl/blog/onuitgesproken-verwachtingen-leiden-tot-conflicten/