Topsalarissen verplicht bespreken met de OR?

Topsalarissen verplicht bespreken met de OR?
bedrijfscultuur Besluitvorming ondernemingsraad OR WOR

Oude wijn in nieuwe zakken

Gezien de vele discussies over de onevenredige toename van topsalarissen bij directies (6%-7% groei) ten opzichte van die van de werknemers (geen verandering), heeft de initiatiefwet Harrewijn in 2006 geleid tot een uitbreiding van art. 31d en 31e in de Wet op de Ondernemingsraden. Hierbij werd de bestuurder van een organisatie met meer dan 100 werknemers verplicht gesteld om de OR jaarlijks te informeren over de beloningsverhoudingen binnen de organisatie. De gegevens over de beloningen werden per groep weergegeven, zoals voor het hele bestuur, de hele raad van toezicht en voor  functiegroepen van werknemers.
In de praktijk bleek echter dat veel directies deze informatie helemaal niet doorgaven aan de OR, en de OR het heel moeilijk vond om deze kwestie bij de directie aan de orde te stellen.
Het wetsvoorstel van de heer Asscher in 2014 wilde verder tegemoetkomen aan de wens van het kabinet om excessieve beloningen van directieleden onder meer tegen te gaan door het verder versterken van de medezeggenschap. Het voorstel beoogde een verplichte, jaarlijkse informatieverschaffing van de directie aan de OR, en zou vervolgens een discussie over de beloningsverhoudingen op gang moeten brengen. Ook kon de OR daarbij zijn achterban voor raad vragen om zodoende meer draagvlak te creëren.
Gisteren, dinsdag 23 januari 2018, is dit voorstel door een meerderheid van de Tweede Kamer aangenomen. Wat is de winst daarvan?
Het is wat mij betreft vooral een opnieuw in het daglicht zetten van de steeds feller wordende discussie over het feit dat de top binnen een bedrijf, soms excessief, te veel verdient ten opzichte van de medewerkers.
Want welbeschouwd is er niet veel veranderd. De OR had al een recht om uitleg te vragen over de beloningen van de top, en had geen middelen om hier echt tegenin te gaan, indien hij het er niet mee eens is.
Door deze wet zal de hoogte van beloningen van de topfunctionarissen in een organisatie niet veranderen. De doelmerk was dan ook meer om een bewustwording te realiseren bij de top dat er zeer / te grote verschillen in salarissen kunnen bestaan.

De OR heeft nog steeds geen advies- of instemmingsrecht, maar zal meer informatie krijgen over een bestaand feit. Een hoeraatje voor de heer Asscher, de koning van de improductieve wetgeving.

Lees meer over medezeggenschap:

https://www.merlijngroep.nl/blog/kan-de-zeggenschap-de-21e-eeuw-nog-wel-aan/