Vijf tips voor omgaan met een conflict

Vijf tips voor omgaan met een conflict
conflict Conflictbemiddelaar Conflictoplossingsmethode Merlijn Advies Groep

De geboorte van een conflict

Een conflict komt zelden zomaar uit de hemel vallen. Bijna altijd krijgt u de kans om de ellende te zien aankomen. Uw intuïtie of onderbuik weten het vaak al veel eerder dan uw brein.

Tips

Hieronder vijf tips om zelf uw conflict te hanteren en zo het probleem waarschijnlijk op te lossen.

  1. Luister naar uw intuïtie
  2. Toom uw reactie in
  3. Vermijd communicatie via brieven, telefoons, E-mail, sociale media, etc. als de pest
  4. Stel vragen aan de ander in plaats van zelf de antwoorden al in te vullen of beweringen te doen
  5. Kies voor een ik-verhaal

Toelichting op de tips

  1. Luister naar uw intuïtie

We leven en voelen en denken op verschillende bewustzijnsniveaus. De meeste mensen vertrouwen voornamelijk op het gezonde verstand, de ratio, de beredeneerde redelijkheid. De intuïtie ligt onszelf een tijdje voor. Dus laat uw intuïtie spreken en zet de alarmbel niet uit omdat u op dat moment geen zin heeft in een brandend huis.

  1. Toom uw reactie in

Het belangrijkste, en als een ander onze emoties sterk prikkelt, het moeilijkste is om even niets te doen. Dat is helemaal niet hetzelfde als de andere wang toe te keren. En het ook geen lafheid. Het is geen aanvallen en geen weglopen. Het is veel subtieler. Het is uzelf in een neutrale stand plaatsen om vandaaruit in de vraagstand te komen, om rustig te beoordelen wat u observeert, om uzelf te verzamelen voor de op enig moment noodzakelijke acties of reacties.

  1. Vermijd brieven, telefoons, E-mail, skypen, sociale media, etc. als de pest

De meest zekere manier om het zich aandienende conflict aan te wakkeren is (indirecte) communicatie via een van de genoemde hulpmiddelen.  Het lijkt er misschien op dat u de directe confrontatie vermijdt (en dat maakt u zichzelf misschien ook graag wijs…) maar in werkelijkheid durft u de directe confrontatie niet aan (buikpijn bij de gedachte alleen al) en gaat het altijd fout en verergert het probleem. Zelfs als u helemaal geen reactie meer krijgt en u misschien denkt dat u het conflict in de kiem gesmoord hebt. Nee hoor: u hebt er een stille vijand bij. Let voortaan op een mes in uw rug.

  1. Stel vragen aan de ander in plaats van zelf de antwoorden al in te vullen

Een bewering houdt altijd het grote risico in dat u de ander iets toedicht wat hij helemaal niet zo bedoelde of aan de ander of diens gedrag een kwalificatie geeft die de zaken alleen maar verergert. Vragen zijn eigenlijk naar hun aard altijd respectvol en u kunt er geen buil aan vallen. Vragen stellen over het gedrag of de intenties van de ander maakt u geen watje. Integendeel. Door de conflictbeleving van de ander scherp te krijgen is ook het vaststellen van de passende reactie van uw kant veel gemakkelijker: de kans dat u het ook voor u schadelijke, dreigende conflict op de goede manier aanpakt wordt vele malen groter. Respectvolle vragen stelt u dus mede uit weloverwogen zelfbelang.

  1. Kies voor een ik-verhaal

Dat wil zeggen dat u wat u aan de ander zegt niet vertelt op een manier alsof het om objectief vastgestelde en vaststaande feiten gaat. Houd bij elk contact de bal bij uzelf: IK ben gekwetst omdat (…), IK ervaar je optreden als (..), etc. U zult ervaren dat deze vorm van geweldloze communicatie de ander uiteindelijk de wind uit de zeilen neemt. En dat u in de communicatie stilletjes de bovenliggende partij bent, zodat u zonder hulp van buiten zelf uw conflict op de door U gewenste manier in de kiem kunt smoren en u zich weer kunt toeleggen op de plezierige en interessante dingen van het leven.

Lees meer over conflicten:

https://www.merlijngroep.nl/blog/integraal-conflictmanagement/