Ontslag tijdens uw zwangerschap: is dat mogelijk?

Ontslag tijdens uw zwangerschap: is dat mogelijk?
conflict discriminatie Medezeggenschap Merlijn Merlijn Advies Groep Ontslag

Er is veel onduidelijk over de vraag of het wel of niet mogelijk is om  tijdens uw zwangerschap ontslag te krijgen. Merlijn Groep vertelt u er graag meer over.

Tijdens de zwangerschap

Wanneer u zwanger  of net bevallen bent, geniet u  extra ontslagbescherming. Op de vraag of het mogelijk is tijdens uw zwangerschap ontslag te krijgen, is het antwoord kortgezegd: nee. Tijdens uw zwangerschap mag uw contract niet opgezegd worden. Dat opzegverbod geldt tot 6 weken na uw zwangerschaps- of bevallingsverlof.

Arbeidsongeschiktheid als gevolg van zwangerschap of bevalling

Ook wanneer u als gevolg van uw zwangerschap of bevalling arbeidsongeschikt raakt en gedurende 6 weken daarna mag u niet ontslagen worden. Ook mag uw werkgever u niet ontslaan omdat hij denkt dat u zwanger wilt worden.

Proeftijd

In uw proeftijd mag uw zwangerschap ook geen reden van ontslag zijn. De werkgever handelt dan in strijd met de wetgeving over gelijke behandeling van man en vrouw. Uw werkgever kan wel een zwangerschapsverklaring van een arts of verloskundige vragen. Op het ontslagverbod  zijn echter een aantal uitzonderingen.

Tijdelijk contract

Wanneer u een tijdelijk contract heeft, is vooraf al duidelijk wanneer het contract eindigt.  Als u ondertussen zwanger wordt, verandert de einddatum niet. Uw werkgever moet u wel tijdig laten weten of uw contract verlengd wordt of niet en mag hier niet zomaar op terugkomen. Uw zwangerschap mag nooit de reden zijn dat uw contract niet verlengd wordt. U krijgt gewoon doorbetaald tijdens de 16 weken verlof als uw tijdelijke contract niet verlengd wordt. Raakt u na uw zwangerschap arbeidsongeschikt en loopt uw contract dan af, dan wordt u ziek uit dienst gemeld bij het UWV.

Ontslag op staande voet

Wanneer u op staande voet ontslagen wordt, moet uw werkgever daar een goede en dringende reden voor hebben, zoals diefstal, fraude of geweldpleging. Voor ontslag op staande voet is een zwangerschap geen geldige reden.

Uitzendbeding

Wanneer uw contract een uitzendbeding heeft, dan kan uw uitzendbureau het contract beëindigen als u uw werk niet goed meer uit kunt voeren door uw zwangerschap. Het bedrijf waarvoor u werkt mag uw zwangerschap niet als reden geven maar het feit dat u uw werkzaamheden niet meer uit kunt voeren, kan een reden zijn de opdracht met u te beëindigen.

Verlof

Tijdens uw bevallings- of zwangerschapsverlof mag u nooit ontslagen worden. Zelfs niet als het bedrijf of de afdeling waar u werkt opgeheven wordt of failliet gaat. Gebeurt dit tijdens uw zwangerschap dan geldt het opzegverbod niet.

Zelf ontslag nemen

Als u er zelf voor kiest na uw verlof te stoppen met werken of ontslag te nemen, houd er dan rekening mee dat u waarschijnlijk geen recht meer heeft op een werkloosheidsuitkering. Wilt u wel in aanmerking komen voor de uitkering voor uw zwangerschaps- en bevallingsverlof? Zorg er dan voor dat uw ontslag uiterlijk 10 weken voor de uitgerekende datum ingaat. Denk aan uw opzegtermijn en meld u op tijd bij het UWV.

Uw plichten

Als werkneemster bent u zelf verplicht uw zwangerschap uiterlijk 3 weken voor u met zwangerschapsverlof wilt gaan te melden. Uw werkgever zal u dan om een zwangerschapsverklaring vragen. Binnen 2 dagen na de bevalling moet u de geboorte doorgeven aan uw werkgever.

Heeft u het idee dat uw werkgever handelt in strijd met een van bovenstaande regels? Dan doet u er verstandig aan  advies in te winnen om u te helpen bij uw probleem met uw werkgever of  om in het uiterste geval de rechter te verzoeken het ontslag ongedaan te maken of een financiële vergoeding te krijgen voor het ontslag tijdens uw zwangerschap.

Neem voor meer informatie of advies vrijblijvend contact met ons op.

Lees meer over Conflicten:

https://www.merlijngroep.nl/blog/vaders-in-blijde-verwachting/