Een opleiding tot mediator online volgen? Het kan!

Een opleiding tot mediator online volgen? Het kan!
Mediation Mediator Merlijn Merlijn Advies Groep

De accreditatie is door de MfN helaas ingetrokken. MfN gaf aan: ‘In het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen door het corona-virus en daardoor de ontwikkelingen op het gebied van digitaal opleiden, is in het protocol opgenomen dat de deelnemers alle dagdelen dienen te hebben gevolgd, waarbij voor de vaardigheidsonderdelen fysieke aanwezigheid geldt. Voorheen was het uitgangspunt in het protocol dat de deelnemers alle dagdelen dienen te hebben gevolgd, waarbij voor alle onderdelen fysieke aanwezigheid geldt’.

Merlijn heeft als eerste opleidingsinstituut een 9-daagse online opleiding ontwikkeld waarin zowel de theorie als de vaardigheden online worden getraind. Indien u na het voltooien van deze 9 dagen nog het fysiek (!) te volgen MfN-registratieblok van 2 dagen volgt, dan heeft u de volledig door de MfN erkende basisopleiding afgerond. Neemt u deel?

Online coaching en mediation zijn enkele jaren geleden al met een voorzichtige opmars begonnen. Door de Corona-crisis hebben online werken en studeren een extra impuls gekregen. Merlijn is de eerste opleider met een online mediation opleiding die aan de kwaliteitseisen van de MfN (Mediation federatie Nederland) voldoet. Maar hoe kan je nu vaardigheden online leren?

Specifieke werkvormen

Naast alle voordelen en mogelijkheden die online werken en studeren met zich meebrengen, zijn er onmiskenbaar ook nadelen: het gemis van direct persoonlijk contact en het feit dat online contact meer inspanning kost dan live contact. Deze bezwaren kunnen grotendeels worden weggenomen door de online sessies zo kort mogelijk te houden, door bewust in te spelen op de online interactie, gebruikt te maken van acteurs tijdens rollenspellen en door specifieke werkvormen in te zetten.

De Merlijn Groep is al geruime tijd doende om een digitale leeromgeving op te zetten als aanvulling op de reguliere opleidingsprogramma’s. Door de Corona-crisis heeft deze ontwikkeling een extra impuls gekregen. Naast het opzetten van kennistrainingen online heeft Merlijn veel tijd en geld geïnvesteerd in het vertalen van reguliere vaardigheidstrainingen naar kwalitatief hoogstaande online varianten.

Merlijn de eerste gecertificeerde mediation opleider

Merlijn is de eerste opleider met een online mediation opleiding die aan de kwaliteitseisen van de MfN (Mediation federatie Nederland) voldoet. De eerste negen dagen van de mediation opleiding zijn volledig online. In deze dagen komt het hele mediationproces aan de orde. Om ingeschreven te kunnen worden als MfN-Registermediator volgt nog een extra trainingsblok. Dit laatste blok van twee dagen is wel live als voorbereiding voor de examens (want die zijn niet online).

Ervaren trainers specifiek opgeleid voor de online variant

De online mediationopleiding wordt gegeven door trainers die uitgebreide ervaring hebben in het verzorgen van de reguliere opleiding. De trainers hebben in het voorjaar diverse opleidingen gevolgd om de mogelijkheden voor online vaardigheidstrainingen verder te onderzoeken. Geïnspireerd door deze ervaringen hebben zij het programma van de reguliere opleiding kunnen vertalen naar een online variant met behoud van kwaliteit. Er is extra tijd geïnvesteerd in het effectief begeleiden bij rollenspellen. Ervarend leren blijft immers de kern van de opleiding. We hebben een demo (begeleiden bij een rollenspel) verzorgd voor de MfN. De kwaliteit van deze demo heeft uiteindelijk geleid tot erkenning van de online training.

De eerste online mediation opleiding start op donderdag 3 september. De eerste inschrijvingen zijn inmiddels een feit, dus het ziet er naar uit dat er, naast de reguliere mediation opleidingen, nog meer online trainingen ingepland gaan worden dit jaar.

Over Merlijn

Merlijn Groep is een van de oudste opleidingsinstituten (1996). Het behoort tot de “founding fathers” van het vakgebied mediation. Inmiddels is Merlijns werkterrein uitgebreid tot het hele terrein van conflicthantering. Zij onderscheiden 24 conflictoplossingsmethoden, die allemaal hun eigen karakter en hun eigen voor-en nadelen hebben.

Merlijn werkt samen met meer dan 175 zelfstandige professionals door Nederland en kan hierdoor op de meeste vragen op het gebied van conflicthantering ondersteuning bieden.

Meer info:

  • Bekijk de data voor de online opleiding tot Mediator. Lees meer
  • Waarom de opleiding tot mediator bij Merlijn volgen? Lees meer