De winst van Corona

De winst van Corona
corona Merlijn Merlijn Advies Groep online trainingen workshops

Artikel gepubliceerd bij o.a.:

Met de komst van het Corona-virus, stopte de trainings- en advieswereld van het ene op het andere moment. Het regende afzeggingen voor trainingen en conflictbegeleidingstrajecten. Binnen de Merlijn Groep werd snel besloten om het totale aanbod ook online aan te bieden. Dit online aanbod is uitgegroeid tot een volwaardig communicatieplatform met eigen mogelijkheden.

De Merlijn Groep gaat ervan uit dat dit platform ook na het Corona-tijdperk een grote meerwaarde zal hebben.

Het proces dat de Merlijn Groep doorliep om te komen tot dit volwaardige communicatieplatform, bestaat uit vier stappen:

 1. Een denktank zette het pad uit.
 2. De corona-nieuwsflits werd gelanceerd om professionals te informeren en betrokken te houden.
 3. De ontwikkeling van een ‘Handboek Best Practices Merlijn Online’.
 4. Het handboek is gebruikt om professionals adequaat en uniform op te leiden zodat online trainingen en mediations kwalitatief niet onder doen voor live trainingen en mediations.

De Merlijn Groep biedt op dit moment een groot deel van haar trainingsaanbod en conflicthanteringsdiensten online aan. Dit aanbod is een aanvulling op het bestaande aanbod van de Merlijn Groep.

Weerstand tegen online trainingen

Kenmerkend voor veranderingen is de weerstand die iets nieuws oproept. En terecht. De bezwaren luiden als volgt:

 1. De kwaliteit van de opleiding holt achteruit.
 2. Hoe herken je emoties, toch een belangrijk onderdeel in het vak, bij zowel de trainer als mede-cursisten?
 3. Rollenspellen zijn niet mogelijk zijn of niet effectief zonder fysiek contact.
 4. Hoe betrek je de groep er bij en hou je de concentratie op peil?

Om de transitie van een volledig fysiek trainingsaanbod naar een trainingsaanbod met beide varianten soepel te laten verlopen, is het goed rekening te houden met genoemde bezwaren.
Dit gebeurt door:

 1. Eisen te stellen aan de apparatuur van de deelnemers. Een kwalitatief hoge microfoon in combinatie met een camera die beschikt over voldoende resolutie (HD ready). Dit zorgt ervoor dat de cursist goed verstaanbaar en goed zichtbaar is, waardoor emoties herkennen gemakkelijker wordt.
 2. De inzet van acteurs die ervaring hebben met online rollenspellen. Dit verhoogt de kwaliteit van de rollenspellen en daarmee de effectiviteit. Voor de uitvoering van deze rollenspellen worden subgroepen gevormd.
 3. Voor het op peil houden van het concentratieniveau splitsen we een trainingsdag op in twee dagdelen. Hierdoor duurt de training maximaal 4 uur per dag.
 4. Stel eisen aan het ‘online werken’ niveau van deelnemers. Dit zorgt ervoor dat de training technisch soepel verloopt. Faciliteer deelnemers die niet voldoen aan de eisen. Dit kan via een korte workshop voorafgaand aan de training, of een gebruikershandleiding.
 5. Een gezamenlijke en live terugkomdag met afsluitend een borrel is aan te raden. Zo kunnen deelnemers ook live hun ervaringen met elkaar delen en gaat het sociale contact niet verloren.
 6. Interactieve werkvormen zoals; ‘white board functie’ en ‘breakout rooms’ zijn noodzakelijk te noemen. Ook de inzet van programma’s als Kahoot en/of Mentimeter.
 7. Het vooraf toesturen van oefeningen zoals het kiezen van een afbeelding die het best de persoonlijkheid van de cursist omschrijft blijft aanbevolen.

Conclusie op basis van de ervaringen van de Merlijn Groep

Online trainen is niet alleen kwalitatief gelijkwaardig aan live trainingen, maar kan zelfs een hogere kwaliteit bereiken.

De inzet van de eindeloze mogelijkheden die ondersteunende programma’s zoals Kahoot en Mentimeter bieden, heeft grote meerwaarde. De trainer speelt hierin natuurlijk een belangrijker rol. Het opleiden van de trainers is cruciaal.

Kortom, de verregaande gevolgen van het corona-virus betekent voor de Merlijn Groep een verrijking van haar aanbod.

Een ramp werd omgebogen tot een mooie kans!