Diversiteit OR bestrijdt discriminatie werkplek

Diversiteit OR bestrijdt discriminatie werkplek
conflict Medezeggenschap ondernemingsraad OR

In het financieel dagblad stonden op 21 maart de cijfers gepubliceerd over het aantal allochtonen die hier werken. Ik moest er aan denken toen ik een paar dagen later een uitnodiging kreeg voor een netwerk bijeenkomst voor ondernemers in mijn omgeving.  Een van de sprekers was de plaatselijke wethouder en oud (OR)collega van mij. Hij, allochtoon, heeft zich ontwikkeld van maatschappelijk werker tot wethouder. Ik moest weer denken aan wat felle discussies in de OR waarvan wij beiden lid waren. Veel van die discussies bleken voort te komen uit een verschil van werelden, een verschil van hoe je naar een situatie kijkt.

Als je luistert naar onderstaand filmpje van de SER over discriminatie, dan is het helder dat discriminatie echt nog wat meer aandacht verdiend en dat jij, als OR-lid of de OR als geheel, daar iets aan kan doen.

Blijkbaar is discriminatie nog zo van deze tijd dat de Commissie Bevordering medezeggenschap, onderdeel van de SER, handreikingen heeft opgesteld om discriminatie aan te gaan pakken. Deels door als OR of OR-lid gesprekken met de bestuurder aan te gaan. Maar ook door eens kritisch te kijken naar het aanstellingsbeleid, de beloningsverschillen en carrière kansen in het bedrijf. De WOR geeft in diverse artikelen (art 27 lid E aanstellingsbeleid, art 28 lid 3 waakt tegen discriminatie, art 31 informatie winnen uit personeelscijfers) de OR alle mogelijkheden om het probleem aan te pakken.

Je kunt natuurlijk ook zelf initiatief nemen en ervoor zorgen dat binnen de eigen medezeggenschap diversiteit als vanzelfsprekendheid geldt. Een belangrijke stap om discriminatie te voorkomen.

Ik verwijs even naar een eerder geschreven blog over stage in de OR, klik HIER.  Hierin beschrijf ik de mogelijkheid om ook de OR als stageplek te gebruiken. In dit artikel was dit idee een mogelijke oplossing om meer inzicht te creëren in wat een OR allemaal doet en niet doet. Ik denk dat voor een aantal allochtonen deze wereld van medezeggenschap, het mee participeren met bestuurders, ook nog wel ver weg ligt. Dus zullen zij zich niet zo snel kandidaat stellen voor een lidmaatschap. En een stage kan een mooie tussenvorm zijn.

Maar niet alleen stage. In alle discussies over modern medezeggenschap zie je met regelmaat de vorm van projectmatig werk terug komen. En de OR heeft natuurlijk recht om commissies samen te stellen waarin ook niet OR-leden een plaats kunnen hebben. De OR kan ook, buiten de eigen leden, medewerkers vragen om mee te participeren op een onderdeel of thema. Als de OR hier bewuster gaat zoeken naar allochtonen die een goede bijdrage kunnen leveren in deze commissies, dan denk ik dat daardoor de medezeggenschap breder bekend en geaccepteerd wordt. Ik denk dat het advies van de OR een verbreding krijgt door juist die andere blik er ook aan toe te voegen. Daarmee zetten we een stap om discriminatie verder uit te bannen.

Vergeet u bij het thema discriminatie ook te kijken naar kwesties als gelijke beloning, kansen voor zwangere vrouwen, en verschillen op basis van leeftijd.

Lees meer over de OR en discriminatie:

https://www.merlijngroep.nl/blog/wat-kan-de-or-doen-tegen-discriminatie/