Ruzie tussen leidinggevende en medewerker

Macht - Blog - Merlijn Groep
conflict HRM Merlijn Advies Groep

Hoe om te gaan met het machtsverschil?

Macht is een lastig onderwerp. In Nederland heeft men het er liever niet over. Macht is een vies woord. Dit terwijl er een heleboel mensen in Nederland zijn die macht uitoefenen. Als je kijkt naar macht en wie er macht uitoefent zou het logisch zijn als er veel over werd gesproken.

Machtsmiddelen

In arbeidsconflicten is het soms voor medewerkers lastig om tegen de leidinggevende in te gaan omdat ze bang zijn voor de gevolgen. Een leidinggevende heeft nu eenmaal een aantal machtsmiddelen die hij of zij kan inzetten. Een leidinggevende kan vanuit zijn of haar positie handelen. Als leidinggevende kun je een medewerker een (officiële) waarschuwing geven. Je kunt een medewerker beoordelen en een medewerker wel of niet voordragen voor een promotie. Zolang dit gaat met open vizier en de keuzes die worden gemaakt, te begrijpen zijn voor iedereen, valt niemand hierover.

Beperken

Een medewerker heeft deze machtsmiddelen niet tot haar of zijn beschikking. Een medewerker kan in bezwaar gaan tegen een actie van een leidinggevende. De macht van leidinggevenden wordt hiermee beperkt. Daarnaast zit er een risico aan het verkeerd gebruiken van een machtsmiddel. Dit kan ervoor zorgen dat medewerkers je als onrechtvaardig gaan zien. En van die conclusie is nog nooit iemand harder gaan werken. Niet wat een leidinggevende wil.

Instrumenten

Het is een fabeltje om te denken dat je instrumenten nodig hebt om iets voor elkaar te krijgen. Kijk alleen maar naar een baby. Die spant, als het gaat om hulpbehoevendheid de kroon. Voor alles wat een baby nodig heeft, is hij afhankelijk van zijn verzorgers. Het enige instrument dat een baby heeft zijn stembanden. Ze laten zich dan ook vaak horen als er iets is, en krijgen dan meestal wat ze nodig hebben. Om dingen voor elkaar te krijgen heb je dus geen machtsmiddel nodig. Dat geldt ook voor een medewerker in zijn of haar relatie met de leidinggevende. Er is inderdaad sprake van een machtsrelatie als het gaat om de relatie tussen de medewerker en leidinggevende, maar dit betekent niet dat je je onderdanig hoeft te gedragen.

Mediation

Mediation is een (van de) methode(s) die je kunt inzetten als het fout gaat tussen een leidinggevende en een medewerker. Tijdens de mediation is er sprake van gelijkwaardigheid tussen medewerker en leidinggevende. Tijdens de mediation kun je bespreken wat het wel of niet hebben van macht met je doet. Hoe dit overkomt. Wat maakt dat je je zo machteloos voelt. De inzet van een machtsmiddel kan ook juist een teken van machteloosheid zijn.

Ga met elkaar kijken naar wat er nu precies aan de hand is, luister naar het verhaal van de ander en probeer de ander weer als volwaardig persoon te zien, in plaats van een karikatuur die er alleen op uit is jou het leven zuur te maken.

Lees meer over conflicten:

https://www.merlijngroep.nl/blog/wat-is-het-verschil-tussen-pesten-en-een-conflict/