Samenwerking in de zorg verbeteren?

Mediation in de zorg - Blog - Merlijn Groep
conflict Conflictbemiddelaar Conflictoplossingsmethode Samenwerking

In ongeveer de helft van de Nederlandse ziekenhuizen hebben medisch specialisten conflicten met elkaar. In bijna 40 procent van de ziekenhuizen spelen conflicten tussen medisch specialisten en de Raad van Bestuur.

Jaarlijks zijn er ongeveer 70.000 tot 100.000 ziekmeldingen, die gerelateerd zijn aan een conflict op het werk. De werknemer wordt letterlijk ziek van het probleem en de werkgever voelt zich machteloos bij het vinden en aanbieden van een goede oplossing. Vaak lopen omstandigheden en gevoelens op een verwarrende manier door elkaar en is het moeilijk geworden om er samen over te praten of tot keuzes te komen.

Gezondheidszorg in conflict

De gezondheidszorg is als sector een van de grootste werkgevers, en het gaat dus over heel veel mensen. Het is dan ook zinvol en lonend om te kijken naar de oorzaken van de conflicten, maar ook naar het beter hanteerbaar maken van deze conflicten. Zwaar werk, nachtdiensten, hoge werkdruk en de grote verantwoordelijkheden spelen een belangrijke rol. Duidelijk is dat het een complexe combinatie van factoren is. Dat maakt ook het vinden van simpele oplossingen erg lastig.

Telkens wanneer ik als mediator betrokken ben bij een conflict met artsen valt mij op dat deze beroepsgroep erg individualistisch is ingesteld. Toch is samenwerken in een ziekenhuis  van essentieel belang. Vaak blijkt dat deze professionals het moeilijk vinden om elkaar aan te spreken. Ontwijkend gedrag wordt toegepast, met als gevolg dat een groeiend conflict weggedrukt wordt en van daaruit verder woekert. De wond is dan gauw veel groter dan wanneer er vanaf het begin nette wondbehandeling toegepast zou zijn. Je zou verwachten dat medici dit wel weten, maar toch ontstaan er vele stinkende wonden.

Bewustwording

Door het organiseren van presentaties en workshops voor de medische beroepsgroep probeer ik deze professionals zich beter bewust te laten zijn van wat een conflict met mensen doet. Wanneer men zich nl. bewust wordt van wat het effect is van een beter conflictmanagement kan men in een team makkelijker met conflicten omgaan. Wanneer er een betere en meer openlijke communicatie cultuur op de afdeling ontstaat, dan is er in ieder geval één aspect van de vele oorzaken van conflicten in de zorg aangepakt. Hierdoor wordt men “conflictvaardiger” en is er een betere samenwerking mogelijk.

Meer weten? Neem gerust contact op.

Lees meer over mediation in de gezondheidszorg:

https://www.merlijngroep.nl/training/pe/mediation-in-de-gezondheidszorg/